Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

A 2022/2023. tanévi felvételi eljárás határidői

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal
kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben (
2. melléklet a 22/2022. (VII.29.) BM rendelethez)

  Határidők Feladatok
1. 2022. szeptember 9. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó
Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
2. 2022. szeptember 30 A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
3. 2022. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal
által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és
rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
4. 2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat.
5. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
6. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy
gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról,
hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van,
annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános
iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja
7. 2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
8. 2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
9. 2022. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a
Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi
vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
10. 2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
11. 2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása
12. 2023. január 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást
a programba jelentkezőkkel.
13. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
14. 2023. január 21.
10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi
írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
15. 2023. január 31.
14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
16. 2023. február 1.  Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást
a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal
17. 2023. február 10 A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
18. 2023. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt
vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes
értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
19. 2023. február 22 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja
a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
20. 2023. február 27.
– március 14.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében
21. 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
22. 2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
23. 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak
24. 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek
listáját ABC sorrendben.
25. 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
26. 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott
módon – megküldi a Hivatalnak.
27. 2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
28. 2023. április 28 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
29. 2023. május 8-19 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
30. 2023. május 8.
– augusztus 31.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
31. 2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről
32. 2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
33. 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.