Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum

Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum

OM azonosító száma: 202728 / 012

 

Cím:

6721 Szeged, József Attila sgt. 26.

Telefonszám:

+36 (62) 548-930

E-mail:

igazgato@kissf-szeged.edu.hu

Honlap:

http://kissf-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Máhig József

Intézményvezető e-mail címe:

igazgato@kissf-szeged.edu.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Kovács-Hegedűs Mária, Svéda Gergely Róbert

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

kohema@gmail.com, gergely.sveda@gmail.com

 

TECHNIKUM

Ágazat

Alapszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Mezőgazdaság és erdészet

Erdésztechnikus

0001

5

80

Mezőgazdaság és erdészet

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

0002

5

25

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Van

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje,

a vizsgák helyszíne, ideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon, 2021.12.03.

Szeged József A. sgt. 26., 2022.01.22. 10.00

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

A felvételi döntés alapja

A felvétel az általános iskolai érdemjegyek és az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredménye alapján az alábbiak szerint történik:

Általános iskolai jegyek 5-7 évfolyamok tanév végi és a 8. évfolyam félévi magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, matematika;  valamint a 7. tanévvégi, 8. évfolyam félévi fizika, biológia és kémia tantárgyak elért eredményeit összeadjuk, és megfelezzük (max: 130 pont/2= 65 pont); és a két írásbeli felvételi vizsgatárgy (magyar nyelv, matematika) pontszámait (max: 2*50 pont= 100 pont) összeadjuk. Ez képezi a rangsorolás alapját.

Iskolánkban a felvételi eljárás során szerezhető maximális pontszám: 165 pont.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A felvételről a jelentkezőket és az általános iskolákat hagyományos postai levélben értesítjük. 2022.04.29.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Matematika, történelem, magyar nyelv is irodalom, idegen nyelv (angol nyelv/német nyelv)

 

Emelt óraszámú képzés

 

Oktatott idegen nyelv

Angol, német

 

Oktatott természettudományos tárgyak

Biológia

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi vizsga

A szakmai vizsga egyben emelt szintű szakmai érettségi vizsgát jelent.

 

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 23.)

 

Nyílt napok időpontjai

2021.11.03.; 2021.12.01.; 2022.01.05.

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól

Ágazat

Alapszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Mezőgazdaság és erdészet

Erdésztechnikus

 

2

30

Mezőgazdaság és erdészet

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

 

2

30

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi vizsga

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság

 

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az iskola titkárságán, illetve a honlapon elérhető jelentkezési lapon 2022.08.15.

 

Felvételi döntés alapja

Jelentkezők száma

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

e-mailben, postai levélben 2022.08.25.

 

 

Beiratkozás

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelv

Angol/német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Lehetséges

Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 23.)

 

Nyílt napok időpontjai

2021.11.03.; 2021.12.01.; 2022.01.05.

 

Egyéb fontos tudnivalók