Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

OM azonosító száma: 029752

 

Cím:

6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.

Telefonszám:

62/549-090

E-mail:

iskola@szeged.piarista.hu

Honlap:

www.szepi.hu

Intézményvezető neve:

Jusztinné Nedelkovics Aliz

Intézményvezető e-mail címe:

iskola@szeged.piarista.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Zsova Tamás

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

zsova.tamas@szeged.piarista.hu

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

A képzés időtartama

(tanév)

Felvehető létszám

(fő)

6 évfolyamos, koedukált, természet-tudományos orientációjú képzés

0001

6

30

4 évfolyamos, koedukált, sport-tehetséggondozó képzés

0002

4

32

4 évfolyamos, koedukált, emelt óraszámú angol nyelvi képzés

0003

4

12

4 évfolyamos, koedukált, általános képzés

0004

4

20

 

Szükséges iskolai végzettség

0001: általános iskola 6. évfolyam

0002-0004: általános iskola 8. évfolyam

 

Alkalmassági követelmények

0002: alkalmassági gyakorlati vizsga:

30 m-es futás szabályos térdelőrajttal,

1000 m futás,

helyből távolugrás,

kislabdahajítás,

tornagyakorlat: mérlegállás, gurulóátfor­dulás előre, hátra, tarkóállás,

szlalom labdavezetés,

kötél- vagy rúdmászás

 

Integrált felkészítés

0001-0004: SNI, BTMN-szakértői vélemény alapján

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

0001, 0002, 0003, 0004: Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Jelentkezési határidő az írásbeli vizsgára: 2021.12.3-ig levélben vagy személyesen a központi jelentkezési lapon.

Dugonics András Piarista Gimnázium tanter­mei

0001- 0004: Írásbeli vizsga ideje: 2022.01.22. 10.00 óra

 

Szóbeli felvételi vizsga

0001: A szóbeli vizsga: 35 pont

Logikai, asszociációs képesség mérése játékos feladatokon keresztül: 10  pont

Megjelenés, köszönés, kommunikációs készség, értékrend: 10 pont

Szövegértés: 10 pont

A szegedi piarista iskoláról való tájékozottság: 5 pont

 

0002: A szóbeli felvételi külön felkészülést nem igényel, az általános sportműveltséget méri. A kommunikációért adható: 10 pont                                      

A felvételi témakörei:

Versenyeredmények

Rendszeres sportolás

Sport és tanulás kapcsolata

Kommunikációs képesség

Motiváció

 

0003: Az angol nyelvű szóbeli felvételi: 40 pont

1. Rövid nyelvtani feladat megoldása

2.Társalgás az alább feltüntetett témakörökben (A spontán beszédet többre értékeljük a betanult mondatoknál!) 

3. Képi stimulus alapján kezdeményezett beszélgetés

Szókincs                                             8 pont

Nyelvhelyesség                                   8 pont

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés         8 pont

Szövegértés                                         8 pont

Kommunikációs cél elérése                 8 pont

 

 

0004: A szóbeli vizsga: 32 pont

-motivációs levél: 5 pont

(Írj magadról, ki vagy, mi jellemez; honnan hallottál iskolánkról; miért lenne jó, ha iskolánk diákja lennél.)

-megjelenés, köszönés, kommunikációs készség, értékrend: 5 pont

-szövegértés: 10 pont

    a szöveg hangos felolvasása

    a szöveg tartalmának rövid összefoglalása

    a szöveg főbb mondatainak kiemelése

    a szövegben található logikai összefüggések felismerése

-szabadidős tevékenység (olvasmányélmények, színház, mozi, hobbi, művészeti- és sporttevékenység): 5 pont

-a szegedi piarista iskoláról való tájékozottság: 3 pont

-jövőkép (hogyan szeretnél itt tanulni, elköteleződésed, mi szeretnél lenni, mit teszel érte, hogyan építesz ki kapcsolatokat, közösséghez tartozásod): 4 pont

 

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

Dugonics András Piarista Gimnázium

0001, 0002, 0003, 0004:

2022. 02. 22. 15.00

2022. 02. 25. 9.00

2022. 02. 26. 9.00

2022. 03. 01. 15.00

2022. 03. 04. 15.00

2022. 03. 05. 9.00

0002: Az alkalmassági gyakorlati vizsga ugyanezeken a napokon, a Gimnázium tornatermében lesznek.

 

A felvételi döntés alapja

0001: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

Hozott pontok: 6. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, matematika, természetismeret, egy idegen nyelv          5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 16 %-a.

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 62 %-a.

Teljes pontszám: 125 pont

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 35 pontot, ez az összpontszám 22 %-a. Összpontszám: 160 pont

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban meghatározottak után azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

3.            Amennyiben a pontazonosság továbbra is fennáll, azt a tanulót rangsoroljuk előbbre, akinek a matematika írásbeli eredménye jobb pontszámot mutat.

 

0002: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, matematika, testnevelés, egy idegen nyelv 5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 19 %-a.

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 74 %-a.

Teljes pontszám: 125 pont.

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 10 pontot, ez az összpontszám 7 %-a. Összpontszám: 135 pont

2. Csak azt a tanulót vesszük fel, aki az alkalmassági vizsgát sikerrel teljesíti.

3. Pontazonosság esetén a jogszabályban meghatározottak után azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

 

0003: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, matematika, biológia, angol nyelv 5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 15 %-a.

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 61 %-a, a szóbeli vizsgán szerzett pont: 40 pont, ez az összpontszám 24 %-a.

Teljes pontszám: 125 pont

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 40 pontot, ez az összpontszám 24 %-a. Összpontszám: 165 pont

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban meghatározottak után azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.

0004: Kiszámítjuk a hozott és a szerzett pontok összegét és ez alapján sorba rendezzük a jelentkezőket.

Hozott pontok: 8. osztály félévi jegyei: magyar nyelv és irodalom jegyek átlaga, történelem, matematika, biológia, egy idegen nyelv 5 x 5 = 25 pont, ez az összpontszám 16 %-a.

Szerzett pontok: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont: 100 pont, ez az összpontszám 64 %-a.

Teljes pontszám: 125 pont

Ehhez adjuk hozzá a szóbeli pontszámát, a 32 pontot, ez az összpontszám 20 %-a. Összpontszám: 157 pont

2. Pontazonosság esetén a jogszabályban meghatározottak után azt a diákot részesítjük előnyben, akinek valamely testvére gimnáziumunk tanulója, majd azt, akinek testvére, vagy valamely szülője iskolánk tanulója volt.nem játszik szerepet.

 

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Írásbeli eredményről: 2022.02. 07.

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2022. 03. 16.

Végleges felvételi jegyzék: 2022. 04. 12.

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2022. 04. 29-ig.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

0001, 0002, 0003, 0004: Emelt szintű érettségire felkészítés magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, vizuális kultúra, ének, informatika, testnevelés és idegen nyelv tantárgyakból.

 

Emelt óraszámú képzés

0001: első idegen nyelv, természettudományos tárgyak, történelem

0003: angol nyelv

0004: természettudományos tárgyak vagy történelem

 

Oktatott idegen nyelvek

0001, 0002, 0003, 0004: angol, német, francia, latin, olasz, spanyol

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Csak a Piarista Gimnáziumba jelentkező lá­nyoknak és fiúknak biztosítunk elhelyezést is­kolánk kollégiumában.

 

Nyílt napok időpontjai

2021. november 9. 17.00,

2022. február 8. 17.00

 

Egyéb fontos tudnivalók

Valamennyi képzési területünkön fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő, a bejutáshoz elegendő tanulmányi és felvételi eredmény ellenére is elutasítjuk azt a diákot, akiről a felvételi bizottság úgy dönt, hogy maga a felvételiző diák és/vagy annak családja nem nyitott iskolánk alapértékeire. Ennek jelei a szóbeli felvételi közben zajló beszélgetésből derül ki: valaki Istentagadó, nem elkötelezett a piarista értékekre, nem közösségi ember, nem igyekszik az élet minden területén a fejlődésre, igényességre.

Diákjaink heti két órában, az órarendbe illesztve katolikus hittant tanulnak. A református vallású tanulóknak lehetőségük van abban az órakeretben református hittant tanulni.

Iskolánk valamennyi képzési területén vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók felvételét, akik különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallásfogyatékos) fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Valamint valamennyi képzési területén vállalja a szakértői bizottság véleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felvételét.

Iskolánkban alkalmazott eljárások:

Hozott pontok esetében:

Ha tanulónak a 6. vagy 8. félévi bizonyítványában, felmentés miatt, hiányzik valamelyik elvárt tantárgy osztályzata, például nincs osztályzata matematikából vagy idegen nyelvből, a matematika osztályzat helyett a magyar nyelv és irodalom eredményét számítjuk, idegen nyelv osztályzata helyett a matematika eredményét számítjuk.

Szerzett pontok esetében:

Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a másik, megírt felvételi tárgy vizsgaeredményét duplázzuk meg.