Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Érettségi

Érettségi

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 6.§, 12.§, 20.§, 35.§ 37.§

  • Ha a vizsgázót – a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában – mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés- minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.
  • A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédeszköz (pl. számítógép) használatát.
  • A benyújtott kérelemről az igazgató döntéseit határozati formában hozza meg.
  • A szakértői bizottság szakvéleménye alapján írásbelinél a rendelkezésre álló időt legfeljebb 60 perccel kell meghosszabbítani, továbbá
  • szóbelinél a felkészülésre biztosított harminc perc gondolkodási időt legfeljebb 20 perccel meg kell növelni.