Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Jelentkezés központi írásbeli vizsgára

 

  • „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezni a központi írásbeli vizsgákra.  Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéshez kell majd használni.
  • A központi írásbeli vizsgára abba a középfokú iskolába jelentkezzen be, amely a legkényelmesebb, legkönnyebben elérhető (vizsgaszervező iskola)!
  • A vizsgaszervező iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik középiskolába kíván majd felvételizni.
  • A felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára, hiszen a jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltozhatnak, és mégis szüksége lehet a központi írásbeli vizsga eredményére egy másik kiválasztott középiskolában.
  • A központi írásbeli vizsga eredményeinek ismeretében adhatja be jelentkezését (ami nem egyezik meg az írásbeli vizsgára beadott „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-pal) a középiskolákba, s ezután is eldöntheti intézményenként, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy a BTMN, SNI tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.

Amennyiben a BTMN, SNI tanuló megírja a központi írásbeli vizsgát és élni szeretne a szakértői véleményében leírt kedvezményekkel, speciális elbírálással:

  • a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”- hoz csatolni kell az erre vonatkozó írásbeli kérelmet
  • a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, és együtt benyújtani a vizsgaszervező iskolához
  • a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója döntését a kedvezményekről „Határozat” formájában hozza meg, amelyet eljuttat a szülőhöz és a tanulóhoz a központi írásbeli vizsga előtt

Ha a tanuló pl. matematika tantárgy értékelése alól felmentett, és a kiválasztott középfokú iskolával történt egyeztetés eredményeként a felvételi pontokat a magyar nyelv írásbeli eredményének megduplázásával számolják ki, akkor nem kell matematikából, csak magyar nyelvből benyújtani a jelentkezését az írásbeli vizsgára!