Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

OM azonosító száma: 040365

 

Cím:

6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.

Telefonszám:

62/420-248

E-mail:

titkarsag@karolinaiskola.hu

Honlap:

www.karolinaiskola.hu

Intézményvezető neve:

Szegedi Ágnes

Intézményvezető e-mail címe:

szegedi.agnes@karolinaiskola.hu 

Pályaválasztási felelős neve:

Horváthné Hodács Zsuzsanna

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

hodacszs@karolinaiskola.hu 

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

A képzés időtartama

(tanév)

Felvehető létszám

(fő)

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű angol, emelt szintű német

0001

8

35

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű angol,  emelt szintű német

0002

4

34

 

Szükséges iskolai végzettség

0001: Általános iskola 4. évfolyam elvégzése

0002: Általános iskolai 8. évfolyam elvégzése

 

Alkalmassági követelmény

Nincs

 

Integrált felkészítés

SNI-s, ill. BTMN-es tanulók képzése az alapító okiratban meghatározott mértékben integráltan folyik.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

0001, 0002: Központi magyar nyelv és matematika

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2021.12.03-ig

Karolina Gimnázium

6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.

2022.01.?

 

Szóbeli felvételi vizsga

0001., 0002 : Szövegértési kompetencia felmérése egy rövid szépirodalmi szöveg alapján.

A részletes követelmények az iskola honlapján olvashatóak. www.karolinaiskola.hu

 

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

2022. február 22, március 1, március 5.

Helyszín: Szeged, Szentháromság u. 70-76.

 

A felvételi döntés alapja

0001: Az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet, idegen nyelv 4. évfolyam félévi eredmény) (25%), szóbeli felvételi vizsga 25%.

0002: Az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%), a tanulmányi eredmény (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia 5., 6., 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi eredmény) (25 %), szóbeli felvételi vizsga 25%.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A felvételi jegyzékről információt kaphatnak iskolánk titkárságán, valamint az iskola honlapján 2022. március 16.-tól. A felvételről a jogszabályokban rögzítettek szerint 2022. 04. 29-ig értesítést kapnak a jelentkezők.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

0001, 0002: A jelentkezők számától függően bármely oktatott tantárgyból.

 

Emelt óraszámú képzés

0001, 0002: Matematika, magyar nyelv és irodalom, emellett 11. évfolyamtól egyéni tanulmányi utak keretében emelt szintű érettségi előkészítőt választhatnak a diákok biológia, kémia, fizika, történelem, magyar irodalom és nyelvtan, informatika és második idegen nyelv tantárgyakból.

 

Oktatott idegen nyelvek

1. nyelv: angol/német emelt szint

2. nyelv: angol/német/francia/olasz

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Saját kollégiumunkban tudunk elhelyezést biztosítani.

 

Nyílt napok időpontjai

2022. február 4. péntek

 

Egyéb fontos tudnivalók

Mindkét tanulmányi területre való jelentkezés esetén személyes beszélgetés keretében tájékozódunk a jelentkezők motivációs és vallási hátteréről.

Időpont: 2022. február 22.,  március 1., március 5.

Helyszín: Szeged, Szentháromság u. 70-76.)

Az iskola fenntartója: a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrend.

Célunk tanulóink teljes, harmonikus személyiséggé válását elősegíteni, ezért az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk szabadidős, közösségépítő, személyiségfejlesztő programok szervezésére, a személyiségközpontú nevelésre.