Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Kedvezmények a szakképzés során

Kedvezmények a szakképzés során

20/2012.(VIII.31.) EMMI rend. 138-139.§, – Törvény a Szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. 11. §

  • Meghosszabbított képzési idő lehetősége (25 éves korig).
  • SNI szakmai tantervi adaptációk (2018-tól két évfolyamos rész-szakképesítés, négy évfolyamos szakképesítés) segítik az SNI tanulók oktatását.
  • Tanulmányi ösztöndíj kapható hiány-szakképesítés esetén.
  • Minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.
  • Ingyenes az első és második szakképesítésre történő felkészítés.
  • A szakvélemény alapján javasolt rehabilitációs célú foglalkozás kötelező tanóra!