Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Orientációs fejlesztés, dobbantó program, műhelyiskola

ORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉS:

 • rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma
 • a tanuló mentorálása
 • a szakma megszerzéséhez szükséges alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
 • pályaorientáció, életpálya tervezés elősegítése

DOBBANTÓ PROGRAM:

 • alapkompetencia-fejlesztés
 • azoknak a tanulóknak, akik a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévet betöltötték és alapfokú végzettséggel nem rendelkeznek

MŰHELYISKOLA:

 • a tanulónak szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma
 • részszakma szerezhető, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, egy-ötfős csoportokban, legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap alatt
 • folyamatos mentori támogatás
 • a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztése
 • önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadása
 • az alapfokú végzettséggel nem rendelkező és a szakképző iskola dobbantó programját elvégző vagy alapfokú végzettséggel rendelkező és a 16. életévét betöltött tanulók számára