Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szakmai vizsga

Szakmai vizsga

  • Az SNI jellege alapján, az SNI vizsgázót – a gyakorlati vizsgatevékenység kivételével – mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól.
  • A tanuló az SNI jellege alapján mentesítést kaphat a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa szintje alól, a szakvéleményben javasoltak alapján a vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.
  • Az SNI tanuló számára az SNI jellege alapján biztosítani kell a Segédszemély alkalmazását.
  • Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a szakvéleményben javasolt, iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt.
  • A szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) vizsgatevékenységgel történő felváltását.