Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szakmai vizsga

A tanulmányok alatti vizsgán a BTMN és az SNI tanuló kedvezményei a szakértői véleményben leírtak alapján:

Írásbeli vizsga:

  • a feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni
  • segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét biztosítani
  • az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga (két vizsgatételt kell húznia)

Szóbeli vizsga:

  • a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni
  • a szóbeli vizsgát írásban tegye le (a dolgozat elkészítési ideje 30 perc)

Interaktív vizsgatevékenység:

  • a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét
  • a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére – ha az indokolt – jelnyelvi tolmács biztosítását
  • a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a szakmai oktatás során is mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól
  • az interaktív vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív vizsgatevékenységgel történő felváltását
  • az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát, kivéve, ha a képzési és kimeneti követelmények másként rendelkeznek