Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola

OM azonosító száma: 200909

 

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

E-mail:

eotvos@ejg-szeged.edu.hu

Honlap:

www.ejg-szeged.edu.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

gera@ejg-szeged.edu.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

farkas@ejg-szeged.edu.hu

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

4

34

Média-informatika

0002

4

17

Biológia

0003

4

17

Általános tantervű fakultációs

0004

4

68

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Alkalmassági követelmény

Nincs

 

Integrált felkészítés

Nincs

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Jelentkezési határidő: 2021.12.03

Szóbeli felvételi vizsga

0001 Angol nyelvi tagozat:

angol nyelv

0002 Média-informatika tagozat: informatika

0003 Biológia tagozat:
biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat:
felvételi elbeszélgetés
(nincs vizsgatárgy)

A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

 

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi meghallgatás helye:

Szeged, Csongor tér 1.

Ideje: 2022. február 22. (kedd) 14:00 óra
2022. február 23. (szerda) 14:00 óra
2022. március 3. (csütörtök) 14:00 óra

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján tájékoztatjuk a tanulókat a jelenkezési lapok beérkezését követően, 2022.02.18-ig.

 

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont.

 

A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.

 

A szóbeli felvételi vizsgán, felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. Ha a szóbeli felvételi vizsgát a járványügyi helyzetre tekintettel nem lehet megtartani, a tanuló felvételi összpontszámát a szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával állapítjuk meg.

 

A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:

0001 Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

0002 Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika

0003 Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

 

Tantárgyi mentesítések esetén a vizsgarészre kapott pontszámot, illetve a hozott pontszámot a központi írásbeli felvételi pontszámszámítás szabályainak alkalmazásával határozzuk meg.

 

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2022.04.29-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők oktatási azonosítóját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9-12. évfolyamon. Valamennyi osztályban, minden, az iskolában tanult tantárgyból választható emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyamon, amelyet további két választott tantárgyból biztosítunk.

 

Emelt óraszámú képzés

0001 Angol nyelvi tagozat:
angol nyelv

0002 Média-informatika tagozat: informatika, médiaismeret, művészetek

0003 Biológia tagozat:
biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat:
vizuális kultúra (rajz fakultáción)
ének-zene (ének-zene fakultáción)

0001, 0002, 0003, 0004 valamennyi tagozaton: a 11–12. évfolyamon további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

 

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv: angol vagy német

Második idegen nyelv (kötelező választani):

angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

 

Nyílt napok időpontja

2021. október 19. (kedd)
2022. február 1. (kedd)

A programokra az iskola honlapján lehet regisztrálni.

 

Egyéb fontos tudnivalók

A választott első és második, esetleg harmadik idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Harmadik idegen nyelvként szerb nyelv választható, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező. Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától.

 

Az általános tantervű fakultációs tagozatra jelentkezők a választott fakultációt – vizuális kultúra, ének-zene vagy vállalkozói ismeretek – feltüntethetik a jelentkezési lap megjegyzés rovatában.

 

A felvételi vizsga, felvételi meghallgatás kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.