Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum

OM azonosító száma: 200917

 

Cím:

 6724 Szeged, Rigó u. 24/D

Telefonszám:

20/478-4819, 62/246-062

E-mail:

szeged@baptistaoktatas.hu

Honlap:

szeged.baptistaoktatas.hu

Intézményvezető neve:

Bucskó József

Pályaválasztási felelős neve:

Barna Zoltán

 

GIMNÁZIUM

Tanulmányi terület

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

4

10

Általános tantervű

0002

4

20

 

Szükséges iskolai végzettség

Általános iskola 8. évfolyama

 

Alkalmassági követelmény

Nincs

 

Integrált felkészítés

0001: Ezen a tanulmányi területen nincs

0002: A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Korlátozott létszámban vesszük fel őket.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig

az általános iskolában.

 

Az írásbeli felvételi vizsga

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből

 

A felvételi döntés alapja

0001: Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 pont).

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom (átlagoljuk); történelem; matematika; angol nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy

kémia     vagy       természetismeret tantárgyakból (max. 25 pont).

Szóbeli felvételi vizsga:

Az általános iskola angol nyelvi tananyagából. A témakörök és a nyelvtani ismeretek megtalálhatók az iskola honlapján.

Honlapon jelezzük a felvételi vizsga időpontját.

2022. február 22. és március 11. között szervezzük külön beosztás szerint.

(max. 25 pont)

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%,

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %,

szóbeli felvételi 25 %.

 

0002: Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 pont).

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik tárgy írásbeli dolgozatát, ebben az esetben a másik tárgy eredményét duplázzuk.

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom (átlagoljuk); történelem; matematika; idegen nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból (max. 25 pont).

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen nyelvből kapott osztályzatot, a számára kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket

vesszük figyelembe

Szóbeli felvételi:

Nem szaktárgyi jellegű. Elbeszélgetés, ismerkedés. Kommunikációs készség, szövegértés, motivációs háttér és értékrendünkre való nyitottság felmérése. Iskolánkról való tájékozottság bemutatása.

Honlapon jelezzük a szóbeli felvételi időpontját.

2022. február 22. és március 11. között szervezzük külön beosztás szerint. (max. 25 pont)

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%,

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %,

szóbeli felvételi 25 %.

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel     küzdő               diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői vélemény csatolása szükséges

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2022.04.29-ig.

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Emelt szintű érettségi vizsgára választható tantárgyak a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, földrajz, fizika, informatika.

 

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv, német nyelv

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban (Szegedi Városi Kollégium) – jelentkezés egyénileg

 

Nyílt napok időpontjai

Honlapon jelezzük a felvételi

tájékoztatók és nyitott tanórák időpontját

 

TECHNIKUM

Ágazat

Alapszakma

Kódszám

A képzés időtartama

(tanév)

Felvehető létszám

(fő)

Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati technikus

0003

5

34

 

Szükséges iskolai végzettség

Általános iskola 8. évfolyama

 

Alkalmassági követelmény

Iskolaorvosunk végzi a vizsgálatot, 2022. április 29. után.

 

Integrált felkészítés

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. Korlátozott létszámban vesszük fel őket.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig az általános iskolában

 

Az írásbeli felvételi vizsga

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből

 

A felvételi döntés alapja

Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 pont).

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik tárgy írásbeli

dolgozatát, ebben az esetben a másik tárgy eredményét duplázzuk

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom (átlagoljuk); történelem; matematika; idegen nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia           vagy               természetismeret tantárgyakból (max. 25 pont).

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen nyelvből kapott osztályzatot, a számára kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket vesszük figyelembe.

Szóbeli felvételi:

Nem szaktárgyi jellegű. Elbeszélgetés, ismerkedés. Kommunikációs készség, szövegértés, motivációs háttér és értékrendünkre való nyitottság felmérése. Iskolánkról való tájékozottság bemutatása.

Honlapon jelezzük a szóbeli felvételi időpontját.

2022. február 22. és március 11. között szervezzük külön beosztás szerint. (max. 25 pont)

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%,

általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %,

szóbeli felvételi 25 %.

 

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel     küzdő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői vélemény csatolása szükséges.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2022.04.29-ig.

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Emelt szintű érettségi vizsgára választható tantárgyak a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, informatika, szakmai.

 

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban (Szegedi Városi Kollégium) – jelentkezés egyénileg

 

Nyílt napok időpontjai

Honlapon jelezzük a felvételi

tájékoztatók és nyitott tanórák időpontját