Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

OM azonosító száma: 029744

 

Cím:

6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120.

Telefonszám:

62/620-180

E-mail:

deak.ferenc.gimnazium@dfg-szeged.hu

Honlap:

www.dfg-szeged.hu

Intézményvezető neve:

Faragó Klára

Intézményvezető e-mail címe:

farago.klara@dfg-szeged.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Ábrahám Karolina

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

abraham.karolina@dfg-szeged.hu  

 

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Magyar-angol két tanítási nyelvű

0001

4

30

Speciális angol

0002

4

30

Speciális spanyol

0003

4

15

Speciális kezdő német

0004

4

15

Haladó német

0005

4

15

Matematika-angol orientáció

0006

4

30

Természettudományos orientáció

0007

4

15

Mozgóképkultúra és médiaismeret

0008

4

15

Humán és idegen nyelvi orientáció

0009

4

30

Általános tantervű

0010

4

15

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Integrált felkészítés

Nincs

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Minden tanulmányi területen: egységes köz­ponti írásbeli (magyar nyelv és matematika)

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Központilag kiadott jelentkezési lapon.

Határidő: 2021.12.03.

Helyszín: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Vizsgák ideje: 2022.01.22.

 

Szóbeli felvételi vizsga

0001: Angol nyelv, általános elbeszélgetés magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu)

0002: Angol nyelv, általános elbeszélgetés magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu)

0003: Angol nyelv, általános elbeszélgetés magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu)

0004: Angol nyelv, általános elbeszélgetés magyar nyelven (www.dfg-szeged.hu)

0005: Német nyelv, általános elbeszélgetés magyar nyelven – alkalmassági vizsga (www.dfg-szeged.hu)

0006: Szóbeli vizsga nincs

0007: Szóbeli vizsga nincs

0008: Beszélgetés a gimnázium honlapján előzőleg megadott szempontok alapján (www. dfg-szeged.hu)

0009: Szóbeli vizsga nincs

0010: Szóbeli vizsga nincs

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Szóbeli:

1. 0001: 2022. február 28.

2. 0002, 0003, 0004, 0005 és 0008: 2022. március 07.

3. Szóbeli pótnap minden tagozatnak: 2022. március 10.

 

A felvételi döntés alapja

Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból.

0001, 0002, 0003, 0004 és 0008: Hozott pontok (50 pont) + központi írásbeli (50+50 pont) + szóbeli vizsga (50 pont) = 200 pont

0005: Hozott pontok (50 pont) + központi írásbeli (50+50 pont) + szóbeli alkalmassági vizsga (megfelelt/nem felelt meg) = 150 pont

0009: Hozott pontok (50 pont) + központi írásbeli (magyar 2×50 pont, matematika 50 pont) = 200 pont

0006, 0007: Hozott pontok (50 pont) + központi írásbeli (magyar nyelv 50 pont, matematika 2×50 pont) = 200 pont

0010: Hozott pontok (50 pont) + központi írásbeli (50+50 pont) = 150 pont

 

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2022.04.22.

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Megfelelő számú jelentkezés esetén tetszés szerinti közismereti tárgyból, valamint a tanul­mányi terület jellegének megfelelően kötelező:

0006: Matematika vagy angol nyelv

0009: Magyar vagy történelem vagy idegen nyelv

 

Emelt óraszámú képzés

0001: Angol nyelv

0002: Angol nyelv

0003: Spanyol nyelv

0004: Német nyelv

0005: Német nyelv

0006: Matematika, angol nyelv

0007: Fizika, kémia

0008: Mozgóképkultúra és médiaismeret

0009: Magyar, történelem

 

 

Oktatott idegen nyelvek

0001, 0002, 0006, 0007, 0008, 0010: Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: francia, német, olasz vagy spanyol

0009: Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: francia vagy német

0005: Első idegen nyelv: német, második idegen nyelv: angol

0003: Első idegen nyelv: spanyol, második idegen nyelv: angol

0004:  Első idegen nyelv: német, második idegen nyelv: angol

 

A felvett diákok a felvételi értesítés után nyilatkoznak és rangsort állítanak arról, melyik nyelvet szeretnék második idegen nyelvként tanulni. A második idegen nyelvi csoportok kialakításánál az iskola humánpolitikai szempontokat is kénytelen figyelembe venni, de az alapelv az, hogy egy adott osztályban az oda felvett diákok többsége által megjelölt két idegen nyelvet tanítjuk. A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy valaki csak a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján sorolja nyelvi csoportba.

A méltányossági eljárás során utólagosan felvételt nyert tanulók esetében a második idegennyelv a már kialakult nyelvi csoportlétszámok alapján kerül kijelölésre. Nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni a tanuló által korábban  megjelölt idegennyelvi kérést.

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Egyénileg intézendő. Kollégiumi elhelyezésre a Szegedi Városi Kollégium intézményeiben van lehetőség.

 

Nyílt napok időpontjai

2021. október 5. 17 óra

2022. január 18. 17 óra

 

Egyéb fontos tudnivalók

0001: Célnyelven oktatott tárgyak: történelem, matematika, földrajz, biológia, civilizáció

Csoportbontásban oktatott tárgyak: angol nyelv és angol társalgás (3 csoportban), második idegen nyelv, digitális kultúra és a célnyelven oktatott tárgyak.

Minden osztályban csoportbontásban oktatjuk a következő tárgyakat: matematika (9-10. évfolyam), magyar nyelv (9. évfolyam), digitális kultúra, idegen nyelvek

0001: regionális beiskolázású

A szóbeli vizsga témakörei és a felkészülés szempontjai megtalálhatók az iskola honlapján.