Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Technikum

Szegedi Szakképzési Centrum

Vedres István Technikum

OM azonosító száma: 203052/003

Technikai azonosító: 520360

 

Cím:

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.

Telefonszám:

62/547-160

E-mail:

epki@vedresiskola.hu

Honlap:

www.vedres.edu.hu

Intézményvezető neve:

Nagy János Miklós

Intézményvezető e-mail címe:

igazgato@vedresiskola.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Hodács Andrea

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

hodacs.andrea@vedresiskola.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Építőipar

Magasépítő technikus

(nyelvi előkészítő)

0301

1+5

32

Építőipar

Magasépítő technikus

0302

5

32

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Grafikus

0303

5

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Foglalkozásegészségügyi alkalmasság

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés

 

Integrált felkészítés

Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

 

A jelentkezés módja és határideje

Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében kell írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően
202.02.18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából (tagozatkód: 0303)

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2021.12.03-ig.

Szegedi SZC Vedres István Technikum

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.

 

Szóbeli felvételi vizsga

Pályalkalmassági vizsga (tagozatkód: 0303)

 

A felvételi döntés alapja

Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:

Magasépítő technikusoknál (Tagozatkódok: 0301 és 0302): Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok összege magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és rajzból: maximum 50 pont.
Összesen elérhető pontszám: 50 pont
Grafikusoknál (Tagozatkód: 0303):
Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok összege magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és rajzból: maximum 50 pont.
Magyar nyelv központi írásbeli vizsga: maximum 50 pont
Matematika központi írásbeli vizsga: maximum 50 pont
Összesen elérhető pontszám: 150 pont

Pályaalkalmassági vizsga: megfelelt – nem megfelelt minősítés.
Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek. Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik, akkor a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2022.04.29-ig.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A kötelező érettségi tantárgyakból szervezzük a tanulói igények alapján.

 

Emelt óraszámú képzés

Nincs

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német (nyelvi előkészítő osztály: angol és német; többi osztálytípus: angol vagy német).

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam: komplex természettudomány

10 – 11. évfolyam: fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

7.30-tól 12.10-ig nyitott órák, 16.30-tól tájékoztató előadás a Díszteremben.

2021. október 13. szerda

2021. november 11. csütörtök

2021. december 7. kedd

2022. január 12. szerda

 

Egyéb fontos tudnivalók

Felvételi előkészítő foglalkozások:

kéthetente hétfőnként építészeti számítógépes bemutató foglalkozás

2021. 09. 20-tól, 15.30 és 16.15 között

 

keddenként magyar nyelv és irodalom felvételi előkészítő foglalkozás

2021. 09. 14-től, 15.30 és 16.15 között

 

szerdánként matematika felvételi előkészítő foglalkozás

2021. 09. 15-től, 15.30 és 16.15 között

 

péntekenként grafika felvételi előkészítő foglalkozás

2021. 09. 17-től, 15.15 és 16.45 között

 

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Grafikus

felnőttek szakmai oktatása

2

32

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Fotográfus

felnőttek szakmai oktatása

2

64

Építőipar

Magasépítő technikus

felnőttek szakmai oktatása

2

32

 

Szükséges iskolai végzettség

Alapfokú iskolai végzettség

 

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat a grafikus képzés esetén szükséges.

 

Integrált felkészítés

Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

 

A jelentkezés módja és határideje

A honlapon (www.vedres.edu.hu) található jelentkezési lapon, 2022.08.25-ig

 

A felvételi döntés alapja

A jelentkezés sorrendje, illetve a grafikus képzésnél a pályaalklamassági vizsgán megfelelt eredmény alapján történik a rangsorolás.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezési lapon megadott email címre 2022.08.31-ig

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol vagy német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Nyílt napok időpontjai

2022. május- június