Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum

OM azonosító: 203052/004

Technikai azonosító: 520361

 

Cím:

6724 Szeged, Kálvária tér 7.

Telefonszám:

62/424-874, 62/426-955

E-mail:

igazgato@derimiksa.hu

Honlap:

www.derimiksa.hu

Igazgató neve:

Kurusa József

Igazgató e-mail címe:

igazgato@derimiksa.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Mitykó Csaba

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

mitykocs@derimiksa.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Tanulmányi terület

kódja

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám

(fő)

Gépészet

Gépész technikus (CAD- CAM szakmairány),

Gépgyártás-technológiai technikus

0401

5

16

Gépészet

Okleveles Gépész technikus (CAD-CAM szakmairány),

Okleveles Gépgyártás-technológiai technikus

0402

5

32

Specializált gép- és járműgyártás

Mechatronikai technikus

0403

5

16

Elektronika és elektrotechnika

Automatikai technikus (Autóipar vagy Gyártástechnika szakmairány)

Elektronikai technikus,

Ipari informatikai technikus

0404

5

32

Elektronika és elektrotechnika

Okleveles Elektronikai technikus,

Okleveles Ipari informatikai technikus

0405

5

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2024.02.21-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2023.11.30-ig.

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

A felvételi döntés alapja

A felvételi rangsor kialakítása az általános iskolai tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján történik. Maximálisan 120 pontot lehet elérni az alábbiak szerint:

a) A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika és idegen nyelv tantárgyak osztályzatainak összege – maximum 60 pont.

b) Matematika és magyar írásbeli eredmény – az 50-50 ponthoz arányosítva maximálisan 30 -30 pont.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók időhosszabbítást, helyesírás alóli mentességet kérhetnek. Ennek igénybevételéhez az iskolánkhoz el kell juttatniuk az érvényes szakértői javaslatot. A matematika tantárgyból mentességgel rendelkező diákok felvételét nem támogatjuk.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Az értesítés a jelentkezőknek és az általános iskoláknak lesz megküldve postai levélben, 2024.05.02-ig.

 

A képzés kezdete

2024.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, német nyelv, történelem, fizika, infor­matika, szakmai tárgyak

Emelt óraszámú képzés

 

Matematika

 

Oktatott idegen nyelv

Angol vagy német nyelv

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam: komplex természettudományos tantárgy,

10 – 11. évfolyam: fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi és érettségi vizsga

 

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégiumban

 

Nyílt napok időpontjai

2023. szeptember 28. csütörtök 15.00 óra

2023. október 19. csütörtök 15.00 óra

2023. november 09. csütörtök 15.00 óra

2023. november 29. szerda 15.00 óra

 

Egyéb fontos tudnivalók

Matematikából emelt óraszámban, csoportontásban történik az oktatás.

Diákjaink az okleveles technikus bizonyítvány birtokában folytathatják tanulmányaikat szakirányú felsőfokú oktatási intézményekben, ahol a megszerzett szakmai végzettség előnyt jelent (kredit transzfer).

A nem okleveles technikus osztályokban második idegen nyelv tanulására van lehetőség.