Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola

Szegedi SZC

József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola

OM azonosító száma: 203052/005

Technikai azonosító: 520362

 

Cím:

6723 Szeged, Gyík u. 3.

Telefonszám:

62/547-014

E-mail:

szszc.ja@gmail.com

Honlap:

www.jaszeged.hu

Intézményvezető neve:

Nemes-Nagy Katalin Erika

Intézményvezető e-mail címe:

szszc.ja@gmail.com

Pályaválasztási felelős neve:

Horváthné Szabó Ágnes

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

szszc.ja@gmail.com

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Gépészet

Épület- és szerkezetlakatos

0501

3

32

Kreatív – kreatívipar alágazat

Divatszabó (Női szabó, Férfiszabó szakmairány)

0502

3

32

Mezőgazdaság és erdészet

Kertész

0503

3

32

Szociális

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0504

3

64

Szociális ápoló és gondozó

0505

Fa- és bútoripar

Asztalos

0506

3

32

 

Szükséges iskolai végzettség

Az általános iskola 8. osztálya, betöltött
14. életév

 

Alkalmassági követelmény

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

A felvételi döntés alapja

Az iskolaorvos egészségügyi alkalmassági vizsgálata. Az általános iskola sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány eredménye alapján, az utolsó két év tanulmányi átlagának tízszerese, a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és nincs osztályzata, akkor adott tárgyat az átlagszámításkor nem vesszük figyelembe.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, hagyományos postai úton

2022. 04. 29-ig

 

A képzés kezdete

2022. 09. 01

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégiumban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. 11. 11, 2022. 01. 06

 

Egyéb fontos tudnivalók

Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Szociális ápoló és gondozó szakmán.

 

 

SZAKISKOLA

Ágazat

Részszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Fa- és bútoripar

Asztalosipari szerelő EF

0510

1+2

10

Kereskedelem

Bolti előkészítő EF

0511

1+2

10

Kereskedelem

Élelmiszer-eladó EF

0512

1+2

10

Szociális

Háztartásvezető EF

0513

1+2

10

Specializált gép- és járműgyártás

Kerékpárszerelő EF

0514

1+2

10

Mezőgazdaság és erdészet

Kerti munkás EF

0515

1+2

10

Kreatív- kreatívipar alágazat

Lakástextil-készítő EF

0516

1+2

10

Mezőgazdaság és erdészet

Parkgondozó EF

0517

1+2

10

Informatika és távközlés

Számítógépes adatrögzítő EF

0518

1+2

10

Építőipar

Szobafestő EF

0519

1+2

10

 

Szükséges iskolai végzettség

Előkészítő évfolyamon eltérő tantervű általános iskola 8. osztály.

Szakiskolai évfolyamra csak az előkészítő évfolyam elvégzése után kerülnek felvételre a diákok, részszakmára csak sajátos nevelési igényű tanulókat iskolázunk be.

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértő bizottság szakvéleménye és az általános iskolai bizonyítvány megléte alapján történik.

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

A felvételi döntés alapja

Az iskolaorvos egészségügyi alkalmassági vizsgálata. Az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. Az utolsó két év tanulmányi átlagának tízszerese, a maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022. 04. 29-ig

 

A képzés kezdete

 

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégiumban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. 11. 11, 2022. 01. 06

 

Egyéb fontos tudnivalók

Iskolai tanműhely és tankert biztosított. A jelentkezéshez szakértői véleményt csatolni szükséges.

 

 

 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLAI KÉPZÉS

Képzés megnevezése

Megszerezhető szakmai modulok neve

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Készségfejlesztő iskola

Árufeltöltő, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére, háztartástan – életvitel, irodatechnikai eszközök használata, kert- és parkápoló, palántanevelő, textil- és fonalmentő, udvaros

0530

2+2

6

 

Szükséges iskolai végzettség

Eltérő tantervű általános iskola 8. osztály.

Csak sajátos nevelési igényű, értelmileg akadályozott, illetve autista tanulók számára induló képzések.

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértő bizottság szakvélemény alapján történik.

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

A felvételi döntés alapja

Szakértői vélemény

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022. 04. 29-ig

A képzés kezdete

2022. 09. 01.

 

Oktatott idegen nyelvek

 

A tanulmányokat záró vizsga

Tanusítvány, szakmai jártasság

 

Kollégiumi elhelyezés

 

Nyílt napok időpontjai

2021. 11. 11, 2022. 01. 06

 

Egyéb fontos tudnivalók

 

 

MŰHELYISKOLAI KÉPZÉS

Képzés megnevezése

Megszerezhető részszakma neve

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kereskedelem

Pénztáros

0,5-1

5

Kereskedelem

Bolti előkészítő

0,5-1

5

Fa- és bútoripar

Asztalosipari szerelő

1-2

5

Szociális

Háztartásvezető

1-2

5

Építőipar

Szobafestő

1-2

5

Épületgépészet

Csőhálózat-szerelő

1-2

5

Építőipar

Falazó kőműves

1-2

5

Építőipar

Gipszkarton szerelő

1-2

5

Kreatív – kreatívipar alágazat

Lakástextil-készítő

1

5

Mezőgazdaság és erdészet

Kerti munkás

1

5

Mezőgazdaság és erdészet

Növényházi munkás

0,5-1

5

 

Szükséges iskolai végzettség

 

16 év feletti általános iskolai végzettséggel rendelkező, vagy Dobbantó programot elvégzett fiatalok számára választható képzés.

 

Alkalmassági követelmény

Integrált felkészítés

 

 

A jelentkezés módja és határideje

 

Személyesen, az iskolába leadni papír alapon
2022.08.31-ig. A képzéshez a tanév folyamán is lehet csatlakozni.

A felvételi döntés alapja

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

 

A képzés kezdete

 

A tanulmányokat záró vizsga

 

Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés

 

Nyílt napok időpontjai

 

2021. 11. 11, 2022. 01. 06

 

Egyéb fontos tudnivalók

A képzés célja a szakképzésbe bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges ismeretek és a részszakma megszerzése. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez. A képzésben az ágazati alapoktatás felének megfelelő összegű, havi ösztöndíjban részesülnek a diákok, a szakmai gyakorlati óráik nagy része vállalati partnernél, külső képzőhelyen valósul meg.

 

DOBBANTÓ PROGRAM

 

Képzés megnevezése

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

 

 

Dobbantó program

1

40

 

 

Szükséges iskolai végzettség

 

 

A dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

 

Alkalmassági követelmény

Integrált felkészítés

 

 

A jelentkezés módja és határideje

 

Személyesen, az iskolába leadni, papír alapon
2022.08.31-ig. A képzéshez a tanév folyamán is lehet csatlakozni.

A felvételi döntés alapja

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

 

A képzés kezdete

 

A tanulmányokat záró vizsga

 

Nyílt napok időpontjai

 

2021. 11. 11, 2022. 01. 06

 

Egyéb fontos tudnivalók

A képzés célja a szakképzésbe bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges alapkompetenciák elsajátítása.  A program a folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez. A dobbantó program elvégzését követően a tanuló a tanulmányait a műhelyiskolában folytatja. A műhelyiskola elvégzésével a tanuló részszakmát és alapfokú iskolai végzettséget szerez. A képzésben az ágazati alapoktatás felének megfelelő összegű, havi ösztöndíjban részesülnek a diákok.