Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola

Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola

 

OM azonosító: 203052 / 005

 

Cím

6723 Szeged, Gyík utca 3.

Telefonszám

+3662547014

E-mail

szszc.ja@gmail.com

Intézményvezető neve

Nemes-Nagy Katalin Erika

Intézményvezető e-mail címe

szszc.ja@gmail.com

Pályaválasztási felelős neve

Horváthné Szabó Ágnes

Pályaválasztási felelős e-mail címe

szszc.ja@gmail.com

Honlap címe, linkje

jaszeged.hu

 

Szakképző iskolai képzés

 

Ágazat megnevezése

Megszerezhető szakképesítés neve

Kódszám

Képzési forma (nappali/esti)

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Pályaalkalmassági követelmények*

Gépészet ágazat

Épület- és szerkezetlakatos

0501

nappali

3

28

 

Kreatív ágazat

Divatszabó

0502

nappali

3

28

 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Kertész

0503

nappali

3

28

 

Szociális ágazat

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0504

nappali

3

28

 

Szociális ágazat

Szociális ápoló és gondozó

0505

nappali

3

28

 

Fa- és bútoripar ágazat

Asztalos

0506

nappali

3

28

 

*Kérjük, X-el jelöljék, ha a tanulmányi területen felvételi feltéteként szerveznek pályaalkalmassági vizsgát.

 

Szakiskolai képzés

 

Ágazat megnevezése

Megszerezhető szakképesítés neve

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Pályaalkalmassági követelmények*

Fa- és bútoripar

Asztalosipari szerelő EF

0510

1+2 év

12

 

Kereskedelem

Bolti előkészítő EF

0511

1+2 év

12

 

Kereskedelem

Élelmiszer-eladó EF

0512

1+2 év

12

 

Szociális

Háztartásvezető EF

0513

1+2 év

12

 

Specializált gép- és járműgyártás

Kerékpárszerelő EF

0514

1+2 év

12

 

Mezőgazdaság és erdészet

Kerti munkás EF

0515

1+2 év

12

 

Kreatív

Lakástextil-készítő EF

0516

1+2 év

12

 

Mezőgazdaság és erdészet

Parkgondozó EF

0517

1+2 év

12

 

Informatika és távközlés

Számítógépes adatrögzítő EF

0518

1+2 év

12

 

Építőipar

Szobafestő EF

0519

1+2 év

12

 

*Kérjük, X-el jelöljék, ha a tanulmányi területen felvételi feltéteként szerveznek pályaalkalmassági vizsgát.

A felvételi döntés kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői vélemény alapján történik (a szakértői véleményt a jelentkezési lap mellékleteként csatolni szükséges).

Az előkészítő évfolyamot korábban elvégzett, illetve a nem eltérő tantervű általános iskolából érkező tanulók számára a szakiskolai képzések előkészítő évfolyam nélkül is meghirdetésre kerülnek.

 
Készségfejlesztő iskolai képzés

 

képzés megnevezése

Megszerezhető szakmai modulok neve

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Pályaalkalmassági követelmények*

Készségfejlesztő iskola

árufeltöltő, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók részére, háztartástan – életvitel, irodatechnikai eszközök használata, kert- és parkápoló, palántanevelő, textil- és fonalmentő, udvaros

0530

2+2 év

10

 

*Kérjük, X-el jelöljék, ha a tanulmányi területen felvételi feltéteként szerveznek pályaalkalmassági vizsgát.

A felvételi döntés kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői vélemény alapján történik (a szakértői véleményt a jelentkezési lap mellékleteként csatolni szükséges).

 
Műhelyiskolai képzés

 

Ágazat megnevezése

Megszerezhető részszakma neve

Kódszám

Képzési forma (nappali/esti)

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Pályaalkalmassági követelmények*

Kereskedelem

pénztáros

 

nappali

1

5

 

Kereskedelem

bolti előkészítő

 

nappali

1

5

 

Fa- és bútoripar

asztalosipari szerelő

 

nappali

1

5

 

Szociális

segédgondozó

 

nappali

1

5

 

Szociális

háztartásvezető

 

nappali

1

5

 

Építőipar

szobafestő

 

nappali

1

5

 

Épületgépészet

csőhálózat-szerelő

 

nappali

1

5

 

A műhelyiskolába felvehető létszám összesen 30 fő. A képzések a jelentkezők létszámától függően indulnak.

16 év feletti általános iskolai végzettséggel rendelkező, vagy Dobbantó programot elvégzett fiatalok számára választható képzés, mely során 6-24 hónap alatt piacképes részszakmát szerezhetnek. A képzés célja a szakképzésbe bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges ismeretek és a részszakma megszerzése.  A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez. A képzésben az ágazati alapoktatás felének megfelelő összegű, havi ösztöndíjban részesülnek a diákok, a szakmai gyakorlati óráik nagy része vállalati partnernél, külső képzőhelyen valósul meg.

 

Dobbantó Program

 

Ágazat megnevezése

Megszerezhető szakképesítés neve

Kódszám

Képzési forma (nappali/esti)

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Pályaalkalmassági követelmények*

Dobbantó program

 

nappali

1

40

 

 

A dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. A képzés célja a szakképzésbe bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz szükséges alapkompetenciák elsajátítása.  A program a folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez. A dobbantó program elvégzését követően a tanuló a tanulmányait a műhelyiskolában folytatja. A műhelyiskola elvégzésével a tanuló részszakmát és alapfokú iskolai végzettséget szerez. A képzésben az ágazati alapoktatás felének megfelelő összegű, havi ösztöndíjban részesülnek a diákok.

 

A Dobbantó programba és a Műhelyiskolába jelentkezni személyesen lehetséges, a felvétel jelentkezési sorrendben történik.

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő kiskorú személy műhelyiskolában való részvétele az Szkt. 71. § (2) bekezdésében meghatározott esetben nem utasítható el. (A kiskorú tanuló törvényes képviselője – gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló gazdasági és társadalmi életben való önálló részvétele esélyeinek elősegítése érdekében – köteles gondoskodni arról, hogy a tankötelezettségét teljesített kiskorú gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló kimaradása esetén tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig tanulmányokat folytasson. Ha a kiskorú tanuló törvényes képviselője e kötelezettségének nem tesz eleget, a gyermekére vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóra tekintettel járó valamennyi támogatás nyújtása a részszakma megszerzéséig szünetel.)

Nyílt napok:

  1. november 12.
  2. január 07.