Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

Szegedi SZC

Kőrösy József Közgazdasági Technikum

OM azonosító száma: 203052/011

Technikai azonosító: 520366

 

Cím:

6720 Szeged, Stefánia 14.

Telefonszám:

62/547-157

E-mail:

info.korosy@korosy.hu

Honlap:

http://www.korosy.hu

Igazgató neve:

Farkasné Székely Angéla

Igazgató e-mail címe:

igazgato@korosy.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Füredi Ildikó

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

furedi.ildiko@korosy.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – nyelvi előkészítő osztály (angol)

1101

1+5

16

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – nyelvi előkészítő osztály (német)

1102

1+5

16

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – nyelvi orientáció

1103

5

32

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – informatika orientáció

1104

5

32

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző – üzleti orientáció, okleveles technikus

1105

5

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Nincs

 

 

Integrált felkészítés

Nincs

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Matematika és magyar nyelv központi írásbeli felvételi vizsga.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Központi írásbelire jelentkezés:

2021. 12. 03-ig.

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

6720 Szeged, Stefánia 14.

2022. 01. 22.

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

A felvételi döntés alapja

Az általános iskolából hozott öt tantárgy 7. osztályos év végi és nyolcadik osztályos félévi jegyei jelentik a hozott pontokat. A tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv

A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a felvételin szerzett pontok kódszámonként súlyozott összpontszáma határozza meg a következőképpen:

1101, 1102 és 1103 kódszám esetében a hozott pontok, az írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám, illetve az írásbeli vizsgán a magyar nyelvből elért pontszám kétszeresének összege (maximális pontszám: 200 pont)

1104 kódszám esetében a hozott pontok, az írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám kétszerese, illetve az írásbeli vizsgán a magyar nyelvből elért pontszám összege (maximális pontszám: 200 pont)

1105 kódszám esetében a hozott pontok kétszerese, az írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám, illetve az írásbeli vizsgán a magyar nyelvből elért pontszám összege (maximális pontszám: 200 pont)

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A központi előírások szerint 2022.04. 29. írásos formában

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

magyar, matematika, történelem, angol, német, informatika, Gazdálkodás és menedzsment ágazat szakmai tantárgyai

 

Emelt óraszámú képzés

1101: idegen nyelv, Gazdálkodás és menedzsment szakmai tantárgyak

1102: idegen nyelv, Gazdálkodás és menedzsment szakmai tantárgyak

1103: Gazdálkodás és menedzsment szakmai tantárgyak idegen nyelv

1104: Gazdálkodás és menedzsment szakmai tantárgyak

1105: Gazdálkodás és menedzsment szakmai tantárgyak

 

Oktatott idegen nyelvek

1101, 1102, 1103: angol és német

1104: angol

1105:angol vagy német /jelentkezéskor kérjük megjelölni a választott idegen nyelvet/

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam: komplex természettudomány

10-11. évfolyam

1101: földrajz

1102: földrajz

1103: földrajz

1104: földrajz

1105: földrajz

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai és érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. szeptember 23.

2021. november 25. Nyitott kapuk – bemutató órák

 

Egyéb fontos tudnivalók

 

 

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól.

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

nappali

2

64

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi bizonyítvány a kétéves képzésnél, ágazati érettségi bizonyítvány az egyéves képzés esetében

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Nincs

 

 

Integrált felkészítés

Nincs

 

A jelentkezés módja és határideje

Az iskolában kérhető vagy az iskola honlap­járól (http:// http://www.korosy.hu/ ) letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az érettségi bizonyítvány fénymásolatának csatolásával le­het jelentkezni.

Jelentkezési határidő: 2022.08.22., a beiratkozás 2022.08.29.

 

A felvételi döntés alapja

Az érettségi eredmények és a közgazdasági szakmai előképzettség

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

beiratkozás napján személyesen 2022.08.29.

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol vagy német

 

A tanulmányokat záró vizsga

A kétéves képzésnél 2024. májusi szakmai vizsga, az egyéves képzés esetében 2023. májusi szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégiumaiban

 

Nyílt nap időpontja