Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola

Szegedi SZC

Krúdy Gyula Szakképző Iskola

OM azonosító száma: 203052/008

Technikai azonosító: 520364

 

Cím:

6723 Szeged, József Attila sgt. 120.

Telefonszám:

62/540-272

E-mail:

iroda@krudy-szeged.hu

Honlap:

www.krudy-szeged.hu

Tagintézmény-vezető neve:

Molnár Zoltán

Tagintézmény-vezető e-mail címe:

molnar.zoltan@krudy-szeged.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Keveiné Mészáros Erika

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

keveine.erika@krudy-szeged.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

0801

5

32

Turizmus-vendéglátás

Szakács szaktechnikus

Cukrász szaktechnikus

Vendégtéri szaktechnikus

Turisztikai technikus

0802

5

128

Turizmus-vendéglátás

Turisztikai technikus

(kéttannyelvű, magyar-angol, nyelvi előkészítő)

0803

1+5

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (Képzési Kimeneteli Követelmények szerint)

 

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

 

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja

2022. március 7-8. (a diákok beosztása az általános iskoláknak küldött külön értesítés szerint)

(kéttannyelvű turisztikai technikum esetén magába foglalja az angol nyelvű pályaalkalmassági elbeszélgetést)

 

Pályaalkalmassági vizsgálat helyszíne

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola, Szeged, József Attila sgt. 120. (a diákok beosztása az általános iskoláknak küldött külön értesítés szerint)

 

A felvételi döntés alapja

Általános iskolai tanulmányi eredmények.

A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv, kémia, biológia, testnevelés. Hatodik osztálytól a nyolcadik osztály első félévéig, a kémia tantárgy esetében csak a 7-8. osztály érdemjegyeit vesszük figyelembe, mivel a tanulók ezt a tantárgyat csak ebben a két évben tanulják. Elérhető maximum pontszám: 115 pont

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022.04.29.-ig a tanév rendje szerint

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg.

A két tanítási nyelvű turisztikai technikumban célnyelvből és a célnyelven tanított tantárgyakból biztosított az emelt szinten való felkészülés.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német, francia

A kéttannyelvű osztály esetében az I. idegen nyelv az angol, a II. idegen nyelv a francia.

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9-10. évfolyam: komplex természettudományos tárgy

9-10. évfolyam:

0801: földrajz

0802: földrajz

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai és érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben, jelentkezés egyénileg

 

Nyílt nap időpontja

2021.10.19., 2021.12.07.

 

Egyéb fontos tudnivalók

A kéttanyelvű képzés esetén a pályaalkalmassági elbeszélgetést a pontszámokba nem számít bele, de a pályaalkalmassághoz szükséges.

11. évfolyamon a szakmai csoport indításának feltétele 12 fő.

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Turizmus-vendéglátás

Szakács

0804

3

64

Turizmus-vendéglátás

Cukrász

0805

3

32

Turizmus-vendéglátás

Pincér – vendégtéri szakember

0806

3

32

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

0807

3

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 általános

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (Képzési Kimeneteli Követelmények szerint)

 

 

 

A jelentkezés módja és határideje

 

 

 

 

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja

 

 

2022. március 7-8.  (a diákok beosztása az általános iskoláknak küldött külön értesítés szerint)

Pályaalkalmassági vizsgálat helyszíne

Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola, Szeged, József Attila sgt. 120. (a diákok beosztása az általános iskoláknak küldött külön értesítés szerint)

 

A felvételi döntés alapja

Általános iskolai tanulmányi eredmények.

A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv, kémia, biológia, testnevelés. Hatodik osztálytól a nyolcadik osztály első félévéig, a kémia tantárgy esetében csak a 7-8. osztály érdemjegyeit vesszük figyelembe, mivel a tanulók ezt a tantárgyat csak ebben a két évben tanulják. Elérhető maximum pontszám: 115 pont

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022.04.29.-ig a tanév rendje szerint

 

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német, francia

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben, jelentkezés egyénileg

 

Nyílt nap időpontja

2021.10.19., 2021. 12.07.

 

Egyéb fontos tudnivalók

10. évfolyamon a szakmai csoport indításának feltétele 12 fő.

 

TECHNIKUM

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Turizmus-vendéglátás

Szakács szaktechnikus

Cukrász szaktechnikus

Vendégtéri szaktechnikus

Turisztikai technikus

nappali

2

64

Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

nappali

2

32

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi vizsga

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (Képzési Kimeneteli Követelmények szerint)

 

 

 

A jelentkezés módja és ideje

Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2022. májustól folyamatosan

 

A felvételi döntés alapja

Érettségi vizsga eredménye

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022.08.24.-ig

 

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelv/ek

Angol, német, francia (12 fős csoportlétszám esetén)

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Más középiskolák kollégiumaiban (Városi Kollégium), jelentkezés egyénileg

 

Nyílt nap(ok) időpontja(i)

2021.10.19., 2021. 12.07.

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Továbbtanulási lehetőségek 10. évfolyamos végzettséggel rendelkezőknek

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Turizmus-vendéglátás

Cukrász

Szakács

Pincér – vendégtéri szakember

nappali

2

96

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

nappali

2

96

 

Szükséges iskolai végzettség

10. évfolyam

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (Képzési Kimeneteli Követelmények szerint)

 

 

 

A jelentkezés módja és ideje

Az iskola titkárságán kapható, illetve az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2022. májustól folyamatosan

 

A felvételi döntés alapja

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2022.08.24.-ig

 

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Oktatott idegen nyelv/ek

Angol, német, francia (12 fős csoportlétszám esetén)

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Más középiskolák kollégiumaiban (Városi Kollégium), jelentkezés egyénileg

 

Nyílt nap(ok) időpontja(i)

2021.10.19., 2021. 12.07.