Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

OM azonosító száma: 203052/007

Technikai azonosító: 520363

 

 

Cím:

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

Telefonszám:

62/551-540, 62/558-480

E-mail:

info@moravarosi.hu

Honlap:

www.moravarosi.hu

Igazgató neve:

Feketű Béla

Igazgató e-mail címe:

feketu.bela@moravarosi.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Szabó Gábor

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

szabo.gabor@moravarosi.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Vegyipar

Vegyész technikus

0702

5

16

Szépészet

Fodrász,

Kozmetikus technikus

0703

5

48

Épületgépészet

Épületgépész technikus

0704

5

16

Elektronika és elektrotecnika

Erősáramú elektrotechnikus

0705

5

16

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8 évfolyam)

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon a KIFIR rendszerben, a 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2024. február 21-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

A felvételi döntés alapja

A felvételi pontszámot az alábbi, általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyak érdemjegyéből számítjuk: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika, technika, rajz, testnevelés – maximum 130 pont szerezhető.

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és nincs osztályzata, akkor adott tárgyból 5 pontot számítunk be neki.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2024. május 2-ig. Az értesítést zárt levélben az általános iskoláknak küldjük, a szülők ott vehetik át.

A képzés kezdete

2024. szeptember 1.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv

Emelt óraszámú képzés

Nincs

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyamon: komplex természettudomá-nyos tárgy

10-11. évfolyamban:

0702: biológia

0703: biológia

0704: fizika

0705: fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi és érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben.

 

Nyílt napok időpontjai

2023. október 5. (csütörtök) 13.20-tól

2023. november 7. (kedd) 13.20-tól

2023. december 4. (hétfő) 13.20-tól

2024. január 5. (péntek) 13.20-tól

2024. február 5. (hétfő) 13.20-tól

2024. március 13. (szerda) 13.20-tól

 

Egyéb fontos tudnivalók

A 12. évfolyam végén a tanulók 3 közismereti tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát tesznek, a 13. évfolyamot zárja az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsga.

Bővebb információ: a http://moravarosi.hu honlapunkon.

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Ágazat

Szakma

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Gépészet

Hegesztő

0706

3

16

Épületgépészet

Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő,

Központifűtés- és

gázhálózatrendszer-szerelő

0707

3

16

Építőipar

Ács,

Burkoló,

Festő, mázoló, tapétázó,

Kőműves,

Szárazépítő

0708

3

48

Fa- és bútoripar

Asztalos,

Kárpitos

0709

3

16

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő

0710

3

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola (befejezett 8. évfolyam)

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság. Ezen kívül a Festő, mázoló, tapétázó, illetve a Hegesztő szakmák esetén pályaalkalmassági vizsgálat is kötelező.

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon a KIFIR rendszerben, a 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2024. február 21-ig.

 

A felvételi döntés alapja

Minden tanulmányi területen az alábbi pontszámítás érvényes:

A felvételi pontszámot az alábbi, általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyak érdemjegyéből számítjuk: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika, technika, rajz, testnevelés – maximum 130 pont szerezhető.

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és nincs osztályzata, akkor adott tárgyból 5 pontot számítunk be neki.

 

A felvételről való értesítés módja és határideje

Írásban, 2024. május 2-ig. Az értesítést zárt levélben az általános iskoláknak küldjük, a szülők ott vehetik át.

A képzés kezdete

2024. szeptember 1.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben.

 

Nyílt napok időpontjai

2023. október 5. (csütörtök) 13.20-tól

2023. november 7. (kedd) 13.20-tól

2023. december 4. (hétfő) 13.20-tól

2024. január 5. (péntek) 13.20-tól

2024. február 5. (hétfő) 13.20-tól

2024. március 13. (szerda) 13.20-tól

 

Egyéb fontos tudnivalók

A szakmai bizonyítvány megszerzése után érettségit adó kétéves képzésre lehet jelentkezni felnőttképzési jogviszony keretében.

 

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Vegyipar

Vegyész technikus

nappali

2

16

Szépészet

Fodrász

nappali

2

32

Szépészet

Kozmetikus technikus

nappali

2

32

Épületgépészet

Épületgépész technikus

nappali

2

32

Elektronika és elektrotecnika

Erősáramú elektrotechnikus

nappali

2

16

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi bizonyítvány

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Egészségügyi alkalmasság

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Iskola által biztosított jelentkezési lapon folyamatosan

 

A felvételi döntés alapja

Mindegyik tanulmányi területen az utolsó két évfolyam tanév végi tanulmányi eredménye alapján.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Elektronikus levélben, 2024. augusztus 31-ig.

A képzés kezdete

2024. szeptember 1.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol, német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Igényelhető a Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben.

 

Nyílt napok időpontjai

2023. október 5. (csütörtök) 13.20-tól

2023. november 7. (kedd) 13.20-tól

2023. december 4. (hétfő) 13.20-tól

2024. január 5. (péntek) 13.20-tól

2024. február 5. (hétfő) 13.20-tól

2024. március 13. (szerda) 13.20-tól

 

Egyéb fontos tudnivalók

Az első félév ágazati alapoktatás az iskolában, majd a második félévtől, az ágazati alapvizsga után szakirányú oktatás duális képzési formában.