Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium

OM azonosító száma: 203052/023

Technikai azonosító: 520369

 

Cím:

6782 Mórahalom, Dosztig köz 3.

Telefonszám:

62/541-280

E-mail:

tothjanos.morahalom@gmail.com

Honlap:

tjmorahalom.hu

Igazgató neve:

Angyalné Kovács Anikó

Igazgató e-mail címe:

tothjanos.morahalom@gmail.com

Pályaválasztási felelős neve:

Marton-Sáringer Katalin

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

tothjanos.morahalom@gmail.com

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Informatika és távközlés

Szoftverfejlesztő és

-tesztelő

2301

5

32

Oktatás

Oktatási szakasszisztens

2302

5

16

Sport

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

2303

5

16

 

 

 

Szükséges iskolai végzettség:

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Informatika és távközlés ágazatban: nincs

Oktatás ágazatban: foglalkozás-egészsgügyi alkalmassági vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs beszélgetés

 

Sport ágazatban: foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat

 

 

Integrált felkészítés

Van

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül azok, akiket az általános iskolában mentesítettek a matematika tantárgy értékelése-minősítése, illetve az aritmetikai készséget igénylő tantárgyak számolást igénylő tantárgyrészeinek értékelése és minősítése alól, Informatika és távközlés  ágazatú képzésbe nem nyerhetnek felvételt.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet
2. számú mellékletének megfelelően 2024.02.21-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

 

 

 

 

A felvételi döntés alapja

A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

Az általános iskola 6. és 7. osztályos év végi jegyei alapján számítjuk a hozott pontokat a következő tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A hozott pontszám a két évfolyam hozott osztályzatainak összege, maximum 50 pont lehet.

Az Informatika és távközlés ágazat esetén – 2301 – a felvételi pontszámítás matematika eredmények nélkül nem lehetséges.

Oktatás ágazat2302 – esetén a motivációs beszélgetés a pályaalkalmasság elbírálásnál döntő szempont.

Sport ágazat2303 – esetén a fizikai alkalmassági vizsga a pályaalkalmasság elbírálásnál döntő szempont.

A motivációs elbeszélgetés és a fizikai alkalmassági vizsga időpontja: 2024. március 7-9.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten történik. Határideje: 2024.03.22.

A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti az egyénre szóló felvételi határozatot. Határideje: 2024.05. 02.

A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon:

2024.06.26-28.

 

A képzés kezdete

2024.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, angol nyelv és a szakmai komplex tantárgyakból évfolyamonként minimum 12 fő esetén. A technikumban a szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít.

 

Emelt óraszámú képzés

Informatika és távközlés ágazatban matematikából.

 

Oktatott idegen nyelv

Angol

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam:

kötelező komplex természettudományos tárgy

10-12. évfolyam:

2301: fizika

2302, 2303: biológia

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi és érettségi vizsga

 

Nyílt napok időpontjai

2023. szeptember 29, október 19., november 8, december 12, 2024. január 15.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók

Oktatás ágazatban motivációs beszélgetés van.

Sport ágazatban a fizikai pályaalkalmassági vizsga feladatait az iskola állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét

 

Kollégiumi elhelyezés van.

Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők általános iskolájában egyeztetett időpontban.

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Turizmus- vendéglátás

Pincér – vendégtéri szakember, Cukrász, Szakács

2304

3

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 általános

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

A felvétel feltétele pályaalkalmassági és foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet
2. számú mellékletének megfelelően 2024.02.21-ig.

 

A felvételi döntés alapja

A felvételi döntés alapja az általános iskolai tanulmányi eredmények (max. 60 pont) és a szakmai alkalmassági elbeszélgetés (feltételként figyelembe véve) eredménye.

A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv, rajz. A 6. és 7. évfolyamon az év végi osztályzatok összege. Összesen 60 pont szerezhető.

Szakmai felvételi elbeszélgetés időpontja: 2024. március 7-9. (minden jelentkezőnek kötelező!)

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Írásban, 2024.05.02.

A képzés kezdete

2024.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Nyílt napok időpontjai

2023. szeptember 29, október 19,  november 8, december 12, 2024. január 15.

 

 

Egyéb fontos tudnivalók

Kollégiumi elhelyezés van.

Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők általános iskolájában egyeztetett időpontban.