Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Szegedi SZC

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

OM azonosító száma: 203052/010

Technikai azonosító: 520365

 

Cím:

6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

Telefonszám:

62/425-322

E-mail:

info@vasvari.org

Honlap:

https://vasvari.org/

Igazgató neve:

Sutka Irén

Igazgató e-mail címe:

vezetoseg@vasvari.org

Pályaválasztási felelős neve:

Dóka Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

doka.zoltan@vasvari.org

 

TECHNIKUM

 

 

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Informatka és távközlés

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

(nyelvi előkészítő)

1001

1+5

16

Kereskedelem

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

(nyelvi előkészítő)

1002

1+5

16

Gazdálkodás és menedzsment

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

1003

5

32

Informatika és távközlés

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

1004

5

32

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Nincs

Az 1002 kódszámú Kereskedelem ágazatú képzés esetében foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.

 

Integrált felkészítés

Van

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül azok, akiket az általános iskolában mentesítettek a matematika tantárgy értékelése-minősítése, illetve az aritmetikai készséget igénylő tantárgyak számolást igénylő tantárgyrészeinek értékelése és minősítése alól, csak a Kereskedelem ágazatú képzésbe nyerhetnek felvételt.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
2. sz. mellékletének megfelelően 2022. február 18-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

Központi felvételi vizsga (matematika, magyar nyelv) az 1002 kódszámú Kereskedelem ágazatú osztály kivételével.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet szerint, az általános iskolában beadott jelentkezési lapon, 2021. december 3-ig.

Vizsgák helye és ideje: Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum (6722 Szeged, Gutenberg u. 11.), 2022. január 22. 10 óra

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

 

A felvételi döntés alapja

Az általános iskola 5-7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, valamint idegen nyelvi osztályzatainak (max. 100 pont), illetve az írásbeli felvételi vizsga eredményének (max. 50-50 pont) összesítése. Összesen 200 pont szerezhető.

Azoknál a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknál, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján mentesítettek valamely tantárgyból vagy tantárgyrészből az értékelés és minősítés alól, az alábbi képlet szerint számítjuk ki a felvételi pontszámot: a vizsgázó által elért pontszám osztva a vizsgázó által elérhető maximális pontszámmal, majd szorozva 200-zal (törtszám esetén a pontszámot egész számra, felfelé kerekítjük). Az 1002-es kódú tanulmányi terület (Kereskedelem ágazat) esetében a hozott pontok kétszeresét vesszük figyelembe. A maximális pontszám ebben az esetben is 200 pont.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak, 2022.04. 29-ig.

 

A képzés kezdete

2022. 09. 01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.

 

Emelt óraszámú képzés

A nyelvi előkészítő évfolyamon angol nyelvből

 

Oktatott idegen nyelvek

1001 és 1002: Angol és német nyelv

1003 és 1004: Angol nyelv

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam minden ágazatán: Komplex természettudomány

1001: 10-11. évfolyamon fizika

1002: 9-11. évfolyamon földrajz

1003: 9-11. évfolyamon földrajz

1004: 9-11. évfolyamon fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai és érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégium

 

Nyílt napok időpontjai

2021. október 14.

2021. november 11.

2021. december 2.

2022. január 13.

 

Egyéb fontos tudnivalók

Az 1004 kódszámú osztály az okleveles technikus képzésben folytatja tanulmányait. A programban együttműködő felsőoktatási partner a Szegedi Tudományegyetem. Ezen osztályból (bizonyos felsőoktatással leegyeztetett követelmények teljesítése esetén, például meghatározott tanulmányi eredmény) a tanulók egyenes úton kerülnek be a partner felsőoktatási intézménybe.

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Informatika és távközlés

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

nappali

2

32

Gazdálkodás és menedzsment

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

nappali

2

32

Kereskedelem

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

nappali

2

32

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi vizsga

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma esetében foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.

 

Integrált felkészítés

Igen

 

A jelentkezés módja és határideje

Iskolánk titkárságán beadott vagy e-mailben elküldött jelentkezési lapon, nappali tagozaton 2022. augusztus 21-ig, a felnőttek szakmai oktatásában 2022. augusztus 31-ig.

A felvételi döntés alapja

Túljelentkezés esetén nappali tagozaton az érettségi vizsgaeredmények, a felnőttek szakmai oktatásában a jelentkezés sorrendje alapján történik a rangsorolás.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A nappali tagozatra felvett tanulók névsora a pótbeiratkozás (2022. augusztus 22. 10 óra), a felnőttek szakmai oktatására felvetteké a 2022. szeptember 1-i beiratkozás alkalmával válik véglegessé.

Az egyes szakok indítására a jelentkezők létszáma és a fenntartói engedélyezés függvényében kerül sor.

A felvétel tényét a tanuló számára küldött e‑mail-ben erősítjük meg.

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégiumban

 

Nyílt nap időpontja

2022. augusztus 22. (felnőttek szakmai oktatása)

 

Egyéb fontos tudnivalók

A képzés a nappali  tagozaton, heti öt napon, a felnőttek szakmai oktatásában heti három napon, napi 6-8 órában folyik.