Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi SZC Vedres István Technikum

Szegedi SZC Vedres István Technikum

OM azonosító száma: 203052/003

Technikai azonosító: 520360

 

Cím:

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.

Telefonszám:

62/547-160

E-mail:

info@vedresiskola.hu

Honlap:

www.vedresiskola.hu

Igazgató neve:

Tóth Zoltán

Igazgató e-mail címe:

igazgato@vedresiskola.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Hodács Andrea

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

hodacs.andrea@vedresiskola.hu

 

TECHNIKUM

Ágazat

Szakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Építőipar

Magasépítő technikus

0301

5

64

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Grafikus

0302

5

48

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Mozgókép- és animációkészítő

0303

5

16

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Foglalkozásegészségügyi alkalmasság

Központi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga a Grafikus és a Mozgókép- és animációkészítő képzések esetén szükséges.

 

Integrált felkészítés

Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2024. 02. 21-ig.

 

Írásbeli felvételi vizsga

0302 és 0303 tagozatkód esetén: Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2023. 11. 30-ig.

Szegedi SZC Vedres István Technikum

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.

 

Szóbeli felvételi vizsga

0302 és 0303 tagozatkód esetén: Szóbeli vizsga

A felvételi döntés alapja

Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:

 

Építőipar ágazat (Magasépítő technikus képzés): Tagozatkód: 0301: Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok összege magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és rajzból: maximum 50 pont.
Összesen elérhető pontszám: 50 pont


Kreatív ágazat, kreatív vizuális alágazat (Grafikus és Mozgókép- és animációkészítő képzés): Tagozatkódok: 0302 és 0303):
Általános iskolai 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok összege magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és rajzból: maximum 50 pont.
Magyar nyelv központi írásbeli vizsga: maximum 50 pont
Matematika központi írásbeli vizsga: maximum 50 pont
Szóbeli vizsga: 25 pont

Összesen elérhető pontszám: 175 pont

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek. Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik, akkor a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2024.05.02-ig.

 

A képzés kezdete

2024.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

A kötelező érettségi tantárgyakból szervezzük a tanulói igények alapján.

 

Emelt óraszámú képzés

Nincs

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol vagy német

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam: komplex természettudomány

10-11. évfolyam: fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi és érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szegedi Városi Kollégium tagintézményeiben

 

Nyílt napok időpontjai

7.45-től 12.10-ig nyitott órák (regisztrációhoz kötött), 16.30-tól tájékoztató előadás a díszteremben.

2023. október 24., kedd

2023. november 22., szerda

2023. december 14., csütörtök

Egyéb fontos tudnivalók

Felvételi előkészítő foglalkozások:

4 alkalommal hétfőnként építészeti számítógépes bemutató foglalkozások 15.15-tól 16.00-ig

2023. szeptember 25., hétfő

2023. október 9., hétfő

2023. november 20., hétfő

2023. december 11., hétfő

 

péntekenként kreatív ágazati felvételi előkészítő foglalkozások 15.15-től 16.15-ig (regisztációhoz kötött)

2023. szeptember 29-től 2024. január 19-ig

 

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek az iskolában a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Grafikus

felnőttek szakmai oktatása

2

32

Kreatív – Kreatív vizuális alágazat

Fotográfus

felnőttek szakmai oktatása

2

64

Építőipar

Magasépítő technikus

felnőttek szakmai oktatása

2

32

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi bizonyítvány

 

Alkalmassági követelmények

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat: szükséges

Szóbeli vizsga a Grafikus képzés esetén szükséges.

 

Integrált felkészítés

Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

 

A jelentkezés módja és határideje

A honlapon (www.vedresiskola.hu) található jelentkezési lapon, 2024.08.25-ig

 

A felvételi döntés alapja

A jelentkezés sorrendje, illetve a Grafikus képzésnél a pályaalkalmassági vizsgán megfelelt eredmény alapján történik a rangsorolás.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezési lapon megadott email címre 2024.08.31-ig

 

A képzés kezdete

2024.09.01.

 

Oktatott idegen nyelvek

Angol vagy német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

 

Nyílt napok időpontjai

2024. május-június