Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna

Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító száma: 203385 /001

Technikai azonosító: 520088/001

 

Cím:

6724 Szeged, Kodály tér 1.

Telefonszám:

62/550-486

E-mail:

suli@kossuthzs-szeged.edu.hu

Honlap:

www.kossuthzs-szeged.edu.hu

Intézményvezető neve:

Horváth Levente Attila

Intézményvezető e-mail címe:

hla@kossuthzs-szeged.edu.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Boros Katalin Gyöngyi

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

pr.boroskati@gmail.com

 

TECHNIKUM

Ágazat

Alapszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Egészségügy

Egészségügyi asszisztens

Rehabilitációs terapeuta

Általános ápoló

Gyakorló ápoló

0101

5

48

Egészségügy (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

Egészségügyi asszisztens

Rehabilitációs terapeuta

Általános ápoló

Gyakorló ápoló

0102

5

16

Egészségügy (igazolt sportolók számára)

Rehabilitációs terapeuta

0103

5

16

Kreatív

Divat, jelmez és díszlettervező (divattervező)

0104

5

10

Kreatív

Grafikus

0105

5

12

Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

Divat, jelmez és díszlettervező (divattervező)

0106

5

4

Kreatív
(emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

Grafikus

0107

5

8

 

Szükséges iskolai végzettség

Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Szakmai és egészségügyi alkalmasság

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés

Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven

A kreatív ágazatra jelentkezők számára

A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db sját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.

Az egészségügy ágazaton belül az igazolt sportolók számára hírdetett képzésnél szükséges az érvényes versenyengedély és az egyesület írásbeli ajánlása.

 

Integrált felkészítés

Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet  2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig

 

Írásbeli felvételi vizsga

Van. Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.

 

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

2021. december 3.

Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

6724 Szeged, Kodály tér 1.

Közpoti írásbeli ideje:

2022. január 22., 10 óra

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

 

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés

Az emelt szintű nyelvoktatásra jelentkezőknek felvételi elbeszélgetés angol nyelven: 2022. február 22-23. és 25.

A kreatív ágazatra jelentkezők számára 2022. február 22-23. és 25.

A kreatív jelentkezők hozzanak magukkal 5-6 db saját rajzot. A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.

 

A felvételi döntés alapja

A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom(egy tantárgynak számít, a két tantárgy átlagát vesszük figyelembe), matematika, történelem, idegen nyelv, biológia (egészségügyi ágazatra jelentkezőknél) vagy rajz (kreatív ágazatra jelentkezőknél). Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.

Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett osztályzatot az általános iskolában valamelyik természettudományos tantárgy utolsó két érdemjegyét vesszük figyelembe.

Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont)

Összesen elérhetőpontszám: 150 pont.( max. 50 pont hozott pont + max 100 pont központi írásbeli felvételik alapján).

Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb rekülnek.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2022. április 29-ig

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett biológia és a komplex szakmai vizsgatárgy.

 

Emelt óraszámú képzés

0102: Egészségügy (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

0106: Divat, jelmez és díszlettervező (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

0107: Grafikus (emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból)

 

Oktatott idegen nyelv

Angol vagy német

 

Oktatott természettudományos tárgyak

9. évfolyam: komplex természettudományos tárgy

10-11. évfolyam:

0101, 0102, 0103: biológia

0104, 0105, 0106, 0107: fizika

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai és érettségi vizsga

 

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

2021.11.08. Ha a járvány helyzet lehetővé teszi!

2021.12.01. Ha a járvány helyzet lehetővé teszi!

 

Egyéb fontos tudnivalók

Az öt év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik. Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKKÉPZÉS

Továbbtanulási lehetőségek érettségizetteknek a 13. évfolyamtól

Ágazat

Szakma

Szakmairány

SZKJ szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

nappali

Egészségügy

Általános ápoló

 

5 0913 03 01

3

90

Egészségügyi asszisztens

Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Perioperatív asszisztens

5 0913 03 02

2

64

Rehabilitációs terapeuta

Gyógymasszőr

5 0623 03 09

2

32

Szociális

Kisgyermekgondozó, -nevelő

 

5 0922 22 02

2

30

Egészségügyi technika

Fogtechnikus

 

5 0911 02 01

3

30

 

Szükséges iskolai végzettség

Érettségi vizsga

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálat elvégzése, a 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint

 

Integrált felkészítés

Nincs

 

A jelentkezés módja és határideje

Iskola honlapján, online jelentkezés 2022. április 01 – 2022. augusztus 05.

 

Felvételi döntés alapja

Sikeres érettségi.

Foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított alkalmassági vélemény

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

A jelentkezéskor megadott email címen, a jelentkezési időszakban folyamatosan, legkésőbb 2022. augusztus 12.

 

Beiratkozás

2022. június/ pótbeiratkozás 2022. augusztus

 

Oktatott idegen nyelv

Angol/német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Szakmai vizsga

Kollégiumi elhelyezés

Önállóan szervezve, Szeged Városi Kollégium kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. november 8. 14.30

2021. december 1.

 

Egyéb fontos tudnivalók

Kapcsolattartás:

pr.boroskati@gmail.com

kzs.kojnoktunde@gmail.com