Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium

OM azonosító száma: 200423

 

Cím:

6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

Telefonszám:

62/544-855

E-mail:

vantus.iroda@szegedikonzi.hu

Honlap:

www.szegedikonzi.hu

Intézményvezető neve:

Újvári István

Intézményvezető e-mail címe:

ujvari@szegedikonzi.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Túri Nilkolett

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

turi.nikolett@szegedikonzi.hu

 

SZAKGIMNÁZIUMI

Ágazat

Megszerezhető alapszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

fafúvós szakirány

0002

4+1

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

rézfúvós szakirány

0003

4+1

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

Húros/vonós szakirány

0004

4+1

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

billentyűs szakirány

0005

4+1

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

magánénekes szakirány

0006

4+1

XI.II.

Előadóművészet

Klasszikus zenész II. –

ütős szakirány

0007

4+1

 

Szükséges iskolai végzettség

8. évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Felvételi feltétel a készség- és képességfelmérésen elért megfelelt eredmény.

Szolfézs írásbeli

Szolfézs szóbeli

Hangszerjáték

 

Integrált felkészítés

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakgimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet
2. számú mellékletének megfelelően
2022.02.18-ig.

 

 

Készség és képességfelmérés tervezett helye és ideje

 

Intézményünkben (6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.)

2022.03.07. 10 órától

 

A felvételi döntés alapja

Az iskola általános képzési tantárgyi írásbeli felvételit, szóbeli meghallgatást nem hirdet.

A felvételről az általános iskolában elért eredmények és további képességek, készségek vizsgálata szerint:

Hozott pontszámok összege (max. 50 pont)

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

(Idegen nyelv 7. évfolyam tanév végi és 8. évfolyam félévi eredménye)

A jelentkezők számára – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján – azon tárgyakat kivesszük a felvételkor figyelembe vettek sorából, melyekből a tanuló felmentéssel rendelkezik.

A jelentkezők rangsorolása: hozott pontszámok alapján történik

 

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Írásban 2022.04.30-ig.

 

 

A képzés kezdete

2022.09.01.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, matematika, klasszikus zenész ismeretek

 

Emelt óraszámú képzés

Nincs

 

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv

 

Oktatott természettudományos tárgyak

Komplex természettudomány

 

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

(Szeged város kollégiumaiban) egyénileg intézendő

 

Nyílt nap időpontja

2021.11.24. 8 óra

 

Egyéb fontos tudnivalók

Szolfézs írásbeli (Elmélet)

1.       Hangközmenet lejegyzése zongorás diktálás után

2.       Ritmusdiktandó ismert ritmusképletekkel (2/4-es metrum, 8 ütem)

3.       Egyszólamú népdalszerű dallam lejegyzése zongorás diktálás után, szolmizációs betűkkel. A dallam ritmusát előre megadjuk, de a lüktetést és az ütemvonalakat a vizsgázónak kell meghatároznia. 3/4-es vagy 4/4-es metrum, a dallamban könnyebb alteráció előfordulhat.

4.       Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése zongorás diktálás után hangjegyekkel, 3#-3b előjegyzésig. 3/4-es vagy 4/4-es metrum. A fölső szólamban alterált hang előfordulhat.

5.       Hangköz- és hármashangzat-felépítés

Szolfézs szóbeli (Elmélet)

1.       Hozott anyag: 10 magyar népdal éneklése fejből, szöveggel és szolmizálva

2.       Lapról olvasás szolmizálva, mérőütéssel

3.       Hangközök, hármashangzatok és fordításaik, dominánsszeptim, valamint pentaton és modális hangsorok felismerése hallás után, azok éneklése szolmizálva és hangnévvel

4.       Kvintkör ismerete, vezetőhang megállapítása

Hangszerjáték

Fuvola, Oboa, Klarinét, Fagott, Blockflöte, Kürt, Trombita, Harsona, Tuba, Ütőhangszer, Hegedű, Mélyhegedű, Cselló, Nagybőgő, Zongora, Orgona, Csembaló, Gitár, Hárfa, Magánének

A főtárgyak felvételi anyagának részletes leírása az iskola honlapján található:

http://www.szegedikonzi.hu