Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye

Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye

OM azonosító száma: 201410 /  016

 

Cím:

6721 Szeged, Osztrovszky u. 5

Telefonszám:

62/543-533

30/ 606-21-675

E-mail:

titkarsag.szeged@szbi.hu

Honlap:

www.szbi.hu/szeged

Intézményvezető neve:

Klatka Tünde

Intézményvezető e-mail címe:

klatka.tunde@szbi.hu

Pályaválasztási felelős neve:

Hortobágyi Attila

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

hortobagyi.attila@szbi.hu

 

GIMNÁZIUM

Tanulmányi terület megnevezése

Kódszám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Gimnázium (általános tantervű)

0075

4

34

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig.

(Az emberi erőforrások miniszterének a a 2021/2022. tanév rendjéről kiadott 20/2021. (VI. 8.) rendelete 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.)

 

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli felvételi vizsgának. Részletes információk alább.)

 

A felvételi döntés alapja

I. Felvételi pontszámok

A felévételi pontszámítás forrása:

Az általános iskolai jegyek, eredmények alapján számított pontok, az alábbi rendszer szerint:

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő tantárgyakból:

·        matematika

·        magyar nyelv és irodalom

·        történelem,

·        idegen nyelv (angol),

·        valamint informatika

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető.

II. Szóbeli ismerkedő elbeszélgetés

Az általános iskolai tanulmányokból számított pontok mellett az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő beszélgetésre várjuk.

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény értékrend elfogadására.

(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2022. március 2-3..

Az iskolánkba jelentkező tanulók írásban, postai levélben kapnak értesítést az elbeszélgetés konkrét időpontjáról.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

2022. április 29-ig,

A jelentkező által megadott címre küldött hagyományos postai levélben és emailben.

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 


Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből, informatikából.

Emelt óraszámú képzés

 

Nincs

 

Oktatott idegen nyelv

Angol, német

 

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. október 12. kedd 8.00 – 12.30

2021. november 10. szerda 8.00 – 12.30

(Három nyílt óra, melyet követően iskolánk Szent Márton-napi programjaiba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.)

2021. december 16. csütörtök 8.00 – 12.30

 

Egyéb fontos tudnivalók

Továbbtanulási tájékoztató alkalom szülőknek + pályaorientációs foglalkozás tanulóknak:

2021. november 17. 17.00

(Ezen időpontban a szülőket tájékoztatóra, a nyolcadikos tanulókat pedig pályaorientációs foglalkozásra várjuk!)

 

 

 

TECHNIKUM

Ágazat

Alapszakma

Kód-szám

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

 

Informatika és távközlés

·  Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

·  Szoftverfejlesztő és -tesztelő

0071

5

32

 

Turizmus-vendéglátás ágazat

·  Turisztikai technikus (Idegenvezető; Turisztikai szervező szakmairány)

·  Vendégtéri szaktechnikus

0073

5

32

 

 

Szükséges iskolai végzettség

 

8 évfolyamos általános iskola

 

Felvételi feltétel/

Alkalmassági követelmény

Csak a turizmus-vengédlátás ágazat esetén:

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

 

Integrált felkészítés

Van

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig.

(Az emberi erőforrások miniszterének a a 2021/2022. tanév rendjéről kiadott 20/2021. (VI. 8.) rendelete 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.)

 

Írásbeli felvételi vizsga

Nincs

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga

Nincs

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli felvételi vizsgának. Részletes információk alább.)

 

A felvételi döntés alapja

I. Felvételi pontszámok

A felévételi pontszámítás forrása:

Az általános iskolai jegyek, eredmények alapján számított pontok, az alábbi rendszer szerint:

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő tantárgyakból:

·      matematika

·      magyar nyelv és irodalom

·      történelem,

·      idegen nyelv (angol),

·      valamint földrajz (vendéglátás-turisztika ágazatra) ill. 

·      informatika (informatika-távközlés ágazatra való jelentkezés esetén)

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető.

II. Szóbeli ismerkedő elbeszélgetés

Az általános iskolai tanulmányokból számított pontok mellett az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő beszélgetésre várjuk.

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény értékrend elfogadására.

(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2022. március 2-3..

Az iskolánkba jelentkező tanulók írásban, postai levélben kapnak értesítést az elbeszélgetés konkrét időpontjáról.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

2022. április 29-ig,

A jelentkező által megadott címre küldött hagyományos postai levélben és emailben.

 

A képzés kezdete

2022. szeptember 1.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből

 

Emelt óraszámú képzés

Nincs

 

Oktatott idegen nyelv

Angol

 

Oktatott természettudományos tárgyak

0071 (informatika): Fizika

0073 (turizmus): Földrajz

 

A tanulmányokat záró vizsga

Technikusi vizsga

Előrehozott érettségi vizsga magyar, matematika és történelem tantárgyakból a 12. évfolyam végén; majd a 13. év végén érettségi vizsga élő idegen nyelv (angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, amely emelt szintű tantárgyi érettséginek minősül.

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban

 

Nyílt napok időpontjai

2021. október 12. kedd 8.00 – 12.30

2021. november 10. szerda 8.00 – 12.30

(Három nyílt óra, melyet követően iskolánk Szent Márton-napi programjaiba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.)

2021. december 16. csütörtök 8.00 – 12.30

 

Egyéb fontos tudnivalók

Továbbtanulási tájékoztató alkalom szülőknek + pályaorientációs foglalkozás tanulóknak:

2021. november 17. 17.00

(Ezen időpontban a szülőket tájékoztatóra, a nyolcadikos tanulókat pedig pályaorientációs foglalkozásra várjuk!)