Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Tájékoztatók felvételizőknek

A 2020/2021-es tanév felvételi eljárásra vonatkozó részletes tájékoztatók az Oktatási Hivatal honlapjáról érhetőek el. Többek között fontos információk találhatóak a 4-6-8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára, a külföldi jelentkezőknek, illetve a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak is. A központi írásbeli vizsgákról és a felvételi jelentkezési lapok kitöltéséről is lehet tájékozódni. Ezeken túl nagyon fontos kérdésekre lehet választ kapni a gyakran ismételt kérdések között is. A tájékoztatók az alábbi linkről tölthetők le:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi