Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Tanácsok szülőknek

A felvételi kérelmek benyújtásakor célszerű a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát ellátni minden információval a BTMN, SNI tanulókról! A jelentkezési lapokat az általános iskolák töltik ki 8. osztályban, ehhez szülői kérelem, szakértői vélemény csatolása mindenképpen fontos (bizonyosodjon meg a szülő arról, hogy megtörtént-e a csatolás), mert ezek ismeretében juthatnak olyan információhoz a középfokú iskolák, amelyek befolyásolhatják, hogy milyen képzésben tudják fogadni a tanulót!

A szülőknek és a tanulóknak a felvételi eljárás megkezdése előtt az alábbi információkról érdemes tájékozódniuk minden középiskolában, ahová februárban be kívánják adni a jelentkezési lapokat:

  • A továbbtanulásra kiválasztott iskola a BTMN, SNI tanulókra milyen speciális felvételi elbírálási szabályokat határoz meg.
  • Ha a kiválasztott középfokú iskola előírja a felvétel feltételeként a központi írásbeli vizsgát, akkor az írásbeli vizsgára jelentkezés előtt kell az iskolával egyeztetni, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tantárgyból), vagy a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálják a felvételit.
  • A BTMN, SNI tanulók – a szakértői véleményben leírtak alapján – a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérhetik a központi írásbeli vizsga alóli felmentést.
  • Ha a BTMN, SNI tanuló egyik vagy mindkét tantárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap a kiválasztott középfokú iskolától, akkor a központi írásbeli vizsga eredményei helyett más módon mérik fel a tanuló tudását, bírálják el felvételi jelentkezését. Ez több kiválasztott középfokú iskola esetében más és más lehet!

Nagyon fontos szempontok a választásnál:

  • Legyen integráló az intézmény, mert csak itt érvényesíthetőek a szakértői véleményben előírt kedvezmények, mentesítések.
  • Kit tud befogadni az iskola a mozgásszervi, az érzékszervi (látási, hallási), az értelmi vagy beszédfogyatékos, a halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő SNI tanulók közül?
  • Egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szakgimnáziumokban, technikumokban, szakképző iskolákban és szakiskolákban.
  • Tantárgyi minősítés-értékelés alóli mentességek esetén körültekintően kell szakmát választani!
  • A szakmai vizsga kivételével – a szakmai tartalmak tanulása alóli felmentés is adható. Az ilyen mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet a szakma megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.
  • A BTMN státusz a középfokú iskolai tanulmányok befejezéséig tart, az SNI státusz a felsőoktatásban is érvényesíthető, többletpont kapható érte.