Children drawing with pencils vector illustration of different nationality cartoon boys and girls kids painting with color chalks

Tudnivalók az általános iskolát követő szakmaválasztási lehetőségekről

Letöltés PDF-ben

TUDNIVALÓK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT KÖVETŐ SZAKMAVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL

(Összeállította: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

 

A jelenleg hatályban lévő 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről meghatározza a szakképzés intézményrendszerét, a szakmatanulás lehetőségeit és feltételeit.

Magyarországon az államilag elismert szakképesítéseket 23 szakmacsoportba, a szakgimnáziumokat 43 ágazatba sorolja az Országos Képzési Jegyzék (OKJ – 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet).

Szakmacsoportok Szakközépiskolai ágazatok

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-turisztika

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat

23. Vízügy

I. Egészségügy

II. Egészségügyi technika

III. Szociális

IV. Pedagógia

V. Képző- és iparművészet

VI. Hang-, film és színháztechnika

VII. Bányászat

VIII. Épületgépészet

IX. Gépészet

X. Kohászat

XI. Villamosipar és elektronika

XII. Távközlés

XIII. Informatika

XIV. Vegyipar

XV. Vegyész

XVI. Építőipar

XVII. Könnyűipar

XVIII. Faipar

XIX. Nyomdaipar

XX. Közlekedésépítő

XXI. Közlekedés

XXII. Közlekedésgépész

XXIII. Környezetvédelem

XXIV. Közgazdaság

XXV. Ügyvitel

XXVI. Kereskedelem

XXVII. Vendéglátóipar

XXVIII. Turisztika

XXIX. Optika

XXX. Szépészet

XXXI. Agrár gépész

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

XXXIII. Mezőgazdaság

XXXIV. Kertészet és parképítés

XXXV. Földmérés

XXXVI. Élelmiszeripar

XXXVII. Sport

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

XXXIX. Közművelődés

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

XLI. Vízügy

XLII. Előadóművészet

XLIII. Honvédelem

 

A szakképzés intézményei elnevezéseikben változtak:

A korábbi

 • a) szakközépiskolai nevelés-oktatás szakgimnáziumban,
 • b) szakiskolai nevelés-oktatás szakközépiskolában,
 • c) speciális és készségfejlesztő szakiskolai nevelés-oktatás szakiskolában

 

a/ Szakgimnázium: a név jelzi, hogy az intézmény szakirányú felkészítést végez, érettségit ad, felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra jogosít.

Főbb jellemzői:

 • 4 + 1 éves képzés,
 • jelentős mennyiségű szakmai tárgyat oktatnak már a 9-12. évfolyamon is,
 • az érettséginek része a közismereti mellett az ágazathoz tartozó szakmai érettségi,
 • A 10. és 11. évfolyamon összefüggő (nyári) szakmai gyakorlaton kell részt venni,
 • lehetőség van mellék-szakképesítés érettségi előtti választására, vagy helyette más tantárgyak szakmai tartalmának megerősítésére,
 • és 12. évfolyamon meghatározott feltételek mellett lehetőség van tanulószerződés kötésére.
 • Továbbtanulási utak:

ágazaton belüli szakmai OKJ-s végzettség 1 év alatt (13. évfolyamon), technikusi szint

ágazaton kívüli szakmai OKJ-s végzettség 2 év alatt (13-14. évfolyamon),

ágazaton belüli továbbtanulásnál kreditátvitel a felsőoktatásba.

b/  Szakközépiskola: a tanuló három év alatt megszerezheti szakmai végzettségét, OKJ-s bizonyítványát gyakorlatorientált képzésben, majd ezt követően választásától függően két év alatt érettségihez juthat.

Főbb jellemzői:

 • 3 éves a képzés,
 • a legalább 10. osztályt végzettek, vagy érettségivel rendelkezők részére a képzési idő 2 év,
 • közvetlenül szakképző évfolyamra iskoláznak be tanulókat, 9. évfolyamtól magas óraszámban szakmai tárgyakat oktatnak,
 • a közismereti képzés aránya az összes képzési időn belül egyharmadot képvisel,
 • évfolyamon a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben vagy kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló vállalati tanműhelyben történik,
 • tanév II. félévében (február-április) szintvizsgát kell tenni,
 • kötelező a nyári összefüggő szakmai gyakorlat 9-10. évfolyamon (140-160 óra),
 • a képzési idő végén záróvizsgát letéve „OKJ-s szakmát” ad (szakképesítés),
 • nem ad érettségi bizonyítványt, de lehetőséget ad rövidebb idő alatt (2 év) annak megszerzésére.

c/  Szakiskola: azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, rész-szakképesítést adnak, emellett a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtanak nekik.

Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben

Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerződés alapján folyik.

Megkötésének, módosításának, megszűnésének és megszüntetésének feltételeit a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény XIII. fejezete szabályozza.

A tanulószerződés megkötésének tanulóra vonatkozó előfeltételei:

 • iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali vagy felnőttoktatásban (esti, levelező) vesz részt
 • az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől az állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából költségvetési támogatásban részesíthető képzésben vesz részt,
 • a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek (ha ezt a szakmai és vizsgakövetelmény előírja) megfelel,
 • aki szakiskolai képzésben eredményes szintvizsgát tett (amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmények előírják).

Tanulószerződés-kötéssel keletkező kötelezettségek

 1. A gazdálkodó szervezet a tanulószerződés megkötésével az alábbi kötelezettségeket vállalja:
 • a gazdálkodó szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy a tanuló számára – egészséges és biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és szakmai nevelésről gondoskodik,
 • a tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető,
 • a tanulót a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti,
 • a képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőjének gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról,
 • a szakmai záróvizsga gyakorlati részére a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv szerint történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős,
 • a gazdálkodó kötelezettsége: díjfizetés a tanulószerződésben rögzítettek szerint, étkezési hozzájárulás, munkaruha és egyéni védőeszközök biztosítása, felelősségbiztosítás megkötése.
 1. A tanuló tanulószerződés megkötésével járó kötelezettségei:
 • a gyakorlati képzést biztosító szervezet képzési rendjét megtartja, annak a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyezteti.

A gyakorlati képzés ingyenes!

A gazdálkodó szervezet a szakképző iskolai tanulótól a gyakorlati képzésért nem fogadhat el hozzájárulást, nem kérhet, és nem fogadhat el költségtérítést.

A szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíj:

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első-, hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható támogatás.

Mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. Ezt követően tanulmányi eredmény szerint differenciált:

2,51 és 3,0 között 10 000 forint/hó

3,01 és 3,5 között 15 000 forint/hó

3,51 és 4,0 között 20 000 forint/hó

4,01 és 4,5 között 27 000 forint/hó

4,51 és 5,0 között 35 000 forint/hó

A tanuló jogosult az ösztöndíjra az első év első tanítási napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig. Az ösztöndíj jövedelmi helyzettől független, viszont a tanulónak minimum a 2,51 tanulmányi átlageredményt el kell érnie. Évismétlő tanuló ösztöndíjban nem részesülhet. Az ösztöndíj mértéke 10- és 35 ezer forint között változik. Az összeget félévente állapítják meg tanulmányi eredménytől függően. (252/2016. VIII. 24. Kormányrendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról).